V?n phòng Guatemala paves trụ s? của công ty ?i?n thoại Tigo

Chính quyền Guatemala ?ã ??t kích vào ngày hôm nay trụ s? chính của công ty ?i?n thoại Tigo, m?t công ty con của Tập ?oàn Đi?n thoại qu?c tế Millicom của Anh, ?? tìm kiếm tài li?u liên quan ?ến trường hợp có th? tham nhũng.

Guatemala, 23 tháng 11 (EFE) .- Các nhà chức trách ? Guatemala ngày nay ??t kích trụ s? của công ty ?i?n thoại Tigo, công ty con của Millicom International Cellular tiếng Anh, tìm kiếm tài li?u liên quan ?ến m?t trường hợp tham nhũng có th? xảy ra.

Hoạt ??ng này, ph?i hợp dẫn ?ầu b?i Công t? viên ch?ng lại sự bất công (FECI) của B? Công (MP), Ủy ban Qu?c tế Ch?ng Bất công ? Guatemala (CICIG) và Công an Dân sự qu?c gia (PNC) - là tìm kiếm lần thứ n?m trong các trang web có liên quan ?ến công ty ?ó.

Trong tìm kiếm của các cơ quan chức n?ng, các cu?c ?iều tra di?n ra tại Plaza Tigo, ? km 9.5 của Carretera m?t El Salvador; b?i m?t s? phương ti?n truyền thông ??a phương v?i chủ t?ch của công ty, Mario López.

Chủ t?ch của FECI, Juan Francisco Sandoval, ?ã xác nhận v?i báo chí rằng ngày nay không ai b? bắt và các cu?c tấn công sẽ phục vụ ?? thu thập thông tin cho phép họ ?iều tra, nhưng không tiết l? nhiều dữ li?u hơn vì thủ tục ?ang ?ược phát tri?n.

MP, Thelma Aldana, ?ã ?ề cập rằng các cu?c ??t kích liên quan ?ến tuyên b? như là m?t c?ng tác hi?u quả của cựu quản lý của Telgua-Claro (thu?c s? hữu của América Móvil), Julio Porras Zadik, ?ã lên án vào tháng 6 vì ?ã tài trợ bầu cử bất hợp pháp cho ?ảng yêu nư?c vào n?m 2011, khi bài thơ ?ôi của Otto Pérez Molina và Roxana Baldetti lên nắm quyền, ?ược xử lý b?i tham nhũng.

Theo tuyên b? của Zadik, công ty ?i?n thoại Claro ?ã thuê các d?ch vụ của cựu Đại sứ Guatemala tại Hoa Kỳ (2013-2015), Julio Ligorría, ?? trong n?m 2011, chiến d?ch bầu cử ?ầy ?ủ, trung gian hòa giải cu?c xung ??t giữa công ty của ông v?i Tigo, người ?ã tuyên b? ông 400 tri?u ?ô la k? từ n?m 1998.

Zadik nói rằng Claro bằng Tigo trong những ?óng góp của ông cho Chiến d?ch tập th? Patriota v?i khoản chi trả 15 tri?u quetzales (khoảng 2 tri?u ?ô la), ?ược coi như là m?t phần của chiến lược "thương mại-chính tr?" Claro ?ược thiết kế b?i Ligorría ?? c? gắng giải quyết tranh chấp.

Ligorría ?ã tạo ra cu?c họp ? Mexico giữa Pérez Molina, Baldetti và người ?àn ông giàu nhất Mexico và thứ n?m trên thế gi?i, Carlos Slim, chủ nhân của America Movil, và tạo ra những bức ảnh tương tự ?ược tiết l? b?i các mạng xã h?i, ?iều này ?ã s?m gây ra rằng Tigo, ?ã nhìn thấy cách tiếp cận của ??i thủ của nó v?i các th?ng ??c Guatemala trong tương lai, yêu cầu m?t cu?c họp ?? ?ạt ?ược thỏa thuận v?i công ty Slim.

của ngày 02 tháng 9 n?m 2011, chưa ?ầy m?t tháng sau cu?c họp, Telgua và Tigo "ký hợp ??ng giao d?ch và giải quyết tranh chấp cho 400 tri?u ?ô la "và vấn ?ề Telgua ?ã ?ược giải quyết" tài trợ cho Đảng Patriot "theo những câu hỏi ?ầu tiên.

Ngoài vi?c này Trong trường hợp tham nhũng, người ?ứng ?ầu CICIG, công t? viên người Colombia, Iván Velásquez, cho biết h?i tháng 7 rằng cùng v?i FECI họ sẽ ?iều tra Tigo và National Unity of Hope, từ n?m 2008 ?ến n?m 2012, ?? xem Chính phủ Guatemala có th? h? trợ công ty vi?n thông của Lopez như thế nào.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%