Bảo v? dữ li?u, m? Internet và an ninh cho cu?c tranh luận ? New Delhi

Bảo v? dữ li?u của công dân trong tay công và tư, m? internet và khoảng tr?ng an toàn mạng xã h?i là m?t s? chủ ?ề ngôi sao ngay từ ?ầu trong New Delhi của H?i ngh? toàn cầu về không gian ảo (GCCS).

New Delhi, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Vi?c bảo v? dữ li?u của người dân trong tay công c?ng và tư nhân, internet m? và khoảng tr?ng an ninh mạng là m?t s? vấn ?ề bắt ?ầu ngày hôm nay tại New Delhi của H?i ngh? toàn cầu về không gian ảo (GCCS).

Trong di?n ?àn, theo t? chức sẽ tập hợp cho ?ến thứ sáu này hơn 2.000 người từ Khoảng 100 qu?c gia, những người tham gia b? rạn nứt giữa sự lạc quan về những cơ h?i to l?n ?ược cung cấp b?i Internet và thận trọng về những vi phạm về an ninh. Thủ tư?ng Ấn Đ?, Narendra Modi, ?ã m? cu?c h?i ngh? ca ngợi khả n?ng của Internet ?? cải thi?n khả n?ng tiếp cận "v?i các lĩnh vực như giáo dục và y tế" và ca ngợi những lợi ích của nền tảng nhận dạng Ấn Đ? s? Aadhaar ?ã thu thập dữ li?u sinh trắc học của hơn m?t tỷ người. "Vi?c tìm kiếm m?t Internet m? và truy cập ?ược thường dẫn ?ến các l? h?ng" và " các cu?c tấn công mạng là m?t m?i ?e dọa ?áng k?, ?ặc bi?t là trong thế gi?i dân chủ ", ông nói thêm.

Cơ s? dữ li?u của Ấn Đ?, cũng bao g?m thông tin về tài khoản ngân hàng và s? S? ?i?n thoại của Ấn Đ? ch? là m?t trong s? các thông tin mà các chính phủ và các công ty tư nhân quản lý.

"Điều quan trọng là những người thu thập dữ li?u về chúng tôi "??i xử" v?i họ v?i sự tôn trọng tương tự họ sẽ ??i xử v?i chúng tôi v?i "m?t người, nhưng" ?ây là cái gì ?ó không ?ược làm, "người ?ứng ?ầu về công ngh? của Internet Society (Isoc), Olaf, nói v?i Efe Kolkman.

Đ?i v?i thành viên của hi?p h?i qu?c tế này tập trung vào vi?c ?ảm bảo vi?c sử dụng Internet vì lợi ích của tất cả mọi người trên thế gi?i, có rất nhiều ví dụ trên thế gi?i, của thất bại an ninh. "Đây là trường hợp của Uber, tuần trư?c", ông nói thêm, ?ề cập ?ến 57 tri?u bản ghi dữ li?u cá nhân b? rò r?. Các hacker, ông than th?.

Trong phiên họp toàn th? ?ầu tiên của h?i ngh?, B? trư?ng B? Ngoại giao và Kh?i th?nh vượng chung của Anh, ông Tariq Ahmad, nhấn mạnh vai trò "??c nhất" của các chính phủ trong cu?c chiến ch?ng lại t?i phạm mạng, nhưng cảnh báo về khả n?ng không th? xảy ra trong cu?c chiến này.

Tarek Kamel, T?ng công ty Tên ?ược ch? ??nh và s? tên miền Internet (ICANN), trả lời Ahmad nhấn mạnh "cần làm cho các cơ quan cùng làm vi?c" hi?u quả.

H?i ngh? sẽ ?ược kỷ ni?m tháng sau khi m?t loạt các cu?c tấn công có toàn cầu, trong ?ó loại "WannaCry" mà ảnh hư?ng ?ến hơn 200.000 máy tính vi rút trên toàn thế gi?i ?ã ?ược sử dụng.

Những loại virus "Ransomware", sau khi lây nhi?m và mã hóa các t?p tin, yêu cầu m?t khoản tiền ?? m? khóa thiết b?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%