Các nhà sản xuất khí ??t tập trung tại Bolivia tìm kiếm công thức ?? ?ạt ?ược "giá cả hợp lý"

Các qu?c gia cung cấp khí ??t chính trên thế gi?i, nắm giữ 70% trữ lượng n?ng lượng, tìm kiếm cơ chế của Bolivia ?? ?ạt ?ược "mức giá hợp lý" và giảm sự không chắc chắn về thu nhập của nó gây ra b?i sự biến ??ng của dầu trên th? trường.

Santa Cruz (Bolivia), ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Các qu?c gia cung cấp khí ??t chính trên thế gi?i, chiếm 70% trữ lượng n?ng lượng, tìm kiếm cơ chế Bolivia ?? ?ạt ?ược "giá cả hợp lý" và giảm sự không chắc chắn về thu nhập của họ do biến ??ng của dầu trên th? trường.

Điều này ?ã ?ược B? trư?ng Dầu mỏ Bolivia chủ nhà của Di?n ?àn các nư?c xuất khẩu khí ??t (FPEG), Luis Alberto Sánchez, người ?ã làm giảm sự không chắc chắn này là "thách thức th? trường chính" ??i v?i nhiên li?u sạch, theo m?t

Di?n ?àn, di?n ra từ thứ ba tại thành ph? Santa Cruz (phía ?ông), có sự tham dự của các b? trư?ng hoặc các ?ại di?n khác của mười hai nư?c các thành viên và bảy qu?c gia quan sát viên khác.

Cu?c hẹn ban ?ầu ?ược dự ??nh sẽ ?ược t? chức vào ngày mai v?i m?t cu?c họp t?ng th?ng giữa các qu?c gia tham gia, nhưng nó ch? ?ến cho nư?c này, T?ng th?ng Guinea Xích ?ạo, Teodoro Obiang, nắm quyền từ n?m 1979 và T?ng th?ng Evo Morales ?ược trang trí ngày nay ? La Paz.

Có th? ngày mai ông sẽ tham dự cu?c họp về T?ng th?ng Venezuela, Nicolás Maduro.

Về mục ?ích của cu?c họp, ông Sánchez nói rằng các nghiên cứu nên ?ược ?ẩy mạnh ?? thiết lập m?t phương pháp ?? ?ảm bảo rằng sự không chắc chắn về giá không b? ảnh hư?ng b?i các yếu t? bên ngoài và rằng nếu có m?t ảnh hư?ng "giá cả hợp lý ?ược duy trì mà tiếp tục ?óng góp cho sự ?n ??nh và an ninh n?ng lượng của m?t qu?c gia ". Đ? ??i mặt v?i những thay ??i và thách thức liên tục, các hi?p ??nh hợp tác giữa tất cả các bên tham gia của các nư?c xuất khẩu và tiêu dùng phải ?ược củng c?, nhằm mục ?ích tạo ra và ?ảm bảo rằng tất cả các bên liên quan ?ến m?t s? lợi ích ", Sánchez nói.

Trong trường hợp Bolivia, sự giảm giá khí tự nhiên Xuất khẩu sang Braxin và Achentina ?ã ảnh hư?ng l?n ?ến nền kinh tế.

Ngoài ra, như ?ã nêu, các nư?c sản xuất khí phải thiết lập "cùng nhau, m?t phương pháp luận phù hợp cho phép t?i ưu hoá các chi phí liên quan ?ến hoạt ??ng th?m dò và khai thác mà không ảnh hư?ng ?ến vi?c thu h?i khí tự nhiên và t?i ?a hoá lợi ích của vi?c khai thác.

El chính phủ ám ch? thực tế rằng các qu?c gia như Bolivia ?ặt câu hỏi rằng chi phí hoạt ??ng của các công ty dầu mỏ vẫn cao khi giá khí ??t thấp, ?iều này sẽ ảnh hư?ng ?ến phát tri?n cung ứng, sản xuất và th? trường. Các nhà lãnh ?ạo doanh nghi?p, bao g?m T?ng th?ng Repsol Antonio Brufau, ?ã thảo luận về những thách thức về giá vào ngày hôm trư?c. của khí ??t tự nhiên, ?ạt ?ược kết luận tương tự, không còn ?ược lập ch? mục cho chi phí dầu thô, nhưng sẽ ?ược tính theo k?ch bản "khí ??t ??i v?i khí ??t" theo các khu vực ??a lý.

Khí than ?á hoặc khí ??t phi thường hoặc khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), ?ược buôn bán trong tàu ch? dầu khí hoặc xe t?ng ch? dầu, ?ại di?n cạnh tranh cho khí ??t xuất khẩu bằng ?ường ?ng.

Cu?c họp liên chính phủ ? Bô-li-vi-a cũng ?ại di?n cho các qu?c gia ki?m soát 40% sản lượng khí tự nhiên trên thế gi?i và 60% các nư?c xuất khẩu LNG.

Entre các cơ quan chức n?ng ?ang có mặt trong các cu?c họp dự trữ mà không có báo chí là B? trư?ng B? N?ng lượng và Công nghi?p của Nga Alexánder Novak của Petroleo de Venezuela, Eulogio del Pino; các nư?c thành viên Di?n ?àn là Algeria, Bolivia, Ai Cập, Guinea Xích Đạo, Iran, Libya, Nigeria, Qatar, Nga, Trinidad và Tobago, United Arab Emirates và Venezuela.

Azerbaijan, Iraq, Kazakhstan, Hà Lan, Na Uy, Oman và Peru có ??a v? của các qu?c gia quan sát.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%