Các BĐT B? Đào Nha bảo v? thỏa thuận thương mại EU-Mercosur

Các BĐS B? Đào Nha Francisco Assis và António Marinho e Pinto ngày hôm nay bảo v? sự cần thiết phải hoàn thành hi?p ??nh thương mại giữa Liên minh châu ?u và Mercosur ?? ?ưa cho nư?c Mỹ Latina "tầm quan trọng" trong b?i cảnh châu ?u.

Lisbon, 23 tháng 11 (EFE) .- Các thành viên B? Đào Nha Francisco Assis và António Marinho e Pinto hôm nay bảo v? sự cần thiết phải hoàn thành hi?p ??nh thương mại giữa Liên minh châu ?u và Mercosur ?? ?ưa cho châu Mỹ Latinh "tầm quan trọng ?áng k?" trong toàn cảnh châu ?u.

Trong m?t cu?c tranh luận về quan h? giữa châu ?u và Mỹ Latinh t? chức tại trung tâm Culturgest ? Lisbon, Assis, Chủ t?ch phái ?oàn của Ngh? vi?n châu ?u về quan h? v?i Mercosur nói rằng EU ?ang n? lực ?? ?ạt ?ược m?t thoả thuận tạo ra "không gian chính tr? chung" giữa hai bên Assis, thu?c nhóm xã h?i chủ nghĩa của Phòng Châu ?u, nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ ?òi hỏi các yêu cầu t?i thi?u về nhân quyền, ?ặc bi?t là cái gọi là "quyền của người bản ??a".

MEP B? Đào Nha thừa nhận rằng EU "?ã có các ưu tiên khác" trong quá khứ, nhưng thỏa thuận v?i Mercosur hi?n là m?t trong những các mục tiêu t?i ?a của cơ quan châu ?u, ?ặc bi?t là sau khi có sự thay ??i của chính phủ ? Brazil và Argentina. Tuy nhiên, ông ch? ra rằng ông "ý thức" về "sự ch?ng ??i" của sự phản ??i của m?t s? các nư?c và các lĩnh vực ??i v?i các cu?c ?àm phán này, nhưng nh? lại rằng những gì ?ược tìm kiếm là ?? ??i xử v?i Mỹ La tinh "bằng" và "không có sự nghi ngờ."

Về phần mình, Marinho e Pinto, Phó Chủ t?ch của Đoàn ?ại bi?u Qu?c h?i châu ?u về quan h? v?i Braxin, thừa nhận rằng sự nhi?t tình của Hi?p ??nh EU-Mercosur ?ã b? "rút lại" trong thời gian gần ?ây, nhưng cũng lên án ?iều ?ó m?t s? ngành ? châu ?u ?ã phản ??i bất kỳ thỏa thuận nào "như th? nó là nghề nghi?p của họ". Marinho e Pinto, m?t thành viên của nhóm tự do tại Ngh? vi?n Châu ?u, nhấn mạnh rằng thỏa thuận thương mại sẽ là m?t yếu t? quan trọng "phát tri?n", và "hạnh phúc" và "trình ?? công vi?c" ? châu Mỹ Latinh và khẳng ??nh rằng các công ty châu ?u sẽ tiết ki?m t?i 4.000 tri?u euro trong chi phí hải quan. ?ng cũng bày tỏ sự cần thiết phải có m?t kênh truyền thông trực tiếp v?i Nam Mỹ: "Không phải tất cả các truyền thông phải ?i qua các qu?c gia United ", ông nói.

Chủ t?ch của Vi?n Xúc tiến Mỹ Latinh và vùng Caribê, Paulo Neves, cũng ?ã can thi?p. ?ng nói rằng cách t?t nhất ?? chiến ?ấu nghèo ?ói là v?i m?t thỏa thuận "tạo ra của cải".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%