Brazil và Paraguay khẳng ??nh rằng thỏa thuận giữa EU và Mercosur có th? ?ạt ?ược trong n?m nay

Các B? trư?ng Ngoại giao Brazil, Aloysio Nunes, và Paraguay, Eladio Loizaga, hôm nay ?ã nhắc lại sự tự tin của họ rằng Hi?p ??nh Thương mại mà Mercosur và Liên minh ?ã theo ?u?i gần hai thập k? Liên minh châu ?u (EU) sẽ ?ược hoàn tất trong n?m nay.

B? trư?ng Ngoại giao Brazil, Aloysio Nunes, và Paraguay, Eladio Loizaga, ?ã nhắc lại ngày hôm nay rằng họ tin tư?ng rằng thỏa thuận thương mại mà họ ?ã theo ?u?i trong gần hai n?m thập kỷ này Mercosur và Liên minh châu ?u (EU) sẽ ?ược hoàn thành trong n?m nay.

"Điều này sẽ là cơ bản cho sự chèn thêm (của Mercosur) trên thế gi?i," Nunes nói về m?t hi?p ??nh xung quanh cả hai bên tiếp tục làm vi?c v?i hy vọng rằng nó có th? ?ược ký vào tháng 12.

"Chúng tôi hy vọng nó sẽ ?ược kết thúc trư?c cu?i n?m nay" và nó bao g?m "cam kết lẫn nhau lợi ích cho người dân "Châu ?u và Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay, các thành viên của Mercosur, Loizaga nói trong báo cáo chung cho các nhà báo.

các cu?c ?àm phán ?ã ?ược t? chức ? Brasilia cách ?ây mười ngày và, như ?ược ch? ra b?i các thành viên của nhóm kỹ thuật của cả hai bên, vẫn còn m?t s? khó kh?n liên quan ?ến th?t và nhiên li?u sinh học

Đ? c? gắng vượt qua những người có vẻ như là những tr? ngại cu?i cùng, nó ?ã ??ng ý t? chức m?t vòng m?i ? Brussels giữa ngày 29 và ngày 5 tháng 11 Tháng Mười Hai. Các cu?c thảo luận sẽ di?n ra gần như ??ng h?, ít nhất là theo ý ??nh của cả Mercosur và EU rằng thỏa thuận ?ược ký tại Buenos Aires. Aires vào ngày 10 tháng 12, như m?t phần của m?t cu?c họp cấp b? của T? chức Thương mại Thế gi?i (WTO).

Trong các tuyên b? của ông, Thủ tư?ng Paraguay ?ã nhấn mạnh vai trò Brazil ?ã thực hi?n trong các cu?c ?àm phán này trong những tháng cu?i cùng, trong ?ó nó ?ã thực hi?n chức vụ t?ng th?ng của Mercosur nửa n?m.

V? trí quay vòng ?ó sẽ ?ược thực hi?n b?i Paraguay từ 21 tháng 12, khi ông sẽ nhận nó từ Brazil tại h?i ngh? thượng ??nh Mercosur hàng n?m, sẽ ?ược t? chức tại Brasilia và chủ t?ch Paraguay, ông Horacio Cartes, ?ã xác nhận ông h? trợ, ?ảm bảo Loizaga.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%