Các CJU nói rằng các hợp ??ng mà lực lượng cung cấp Repsol có th? ?ược hủy bỏ

Tư pháp của m?t qu?c gia có th? hủy bỏ hợp ??ng bắt bu?c cung cấp ??c quyền cho Repsol trong các trạm x?ng nếu họ cho rằng họ hạn chế cạnh tranh, theo m?t câu m?i ?ược công b? ngày hôm nay b?i Toà án Tư pháp của Liên minh châu ?u (CJU).

Brussels, ngày 23 tháng 11 (EFE) - Tư pháp của m?t qu?c gia có th? hủy bỏ các hợp ??ng bắt bu?c cung cấp ??c quyền cho Repsol trong các trạm x?ng nếu họ cho rằng họ hạn chế cạnh tranh, theo m?t phán quyết m?i ?ược Tòa án Công lý của Liên minh Châu ?u (CJU) công b? ngày hôm nay.

Tòa án có trụ s? tại Luxembourg ?ã phán quyết về vấn ?ề này sau vụ ki?n ? Tây Ban Nha M?t s? cá nhân ký hợp ??ng thuê v?i m?t công ty hóa dầu cho m?t trang trại và m?t trạm d?ch vụ ?? ??i lấy m?t khoản tiền thuê hàng tháng.

Trong ?ó, công ty bu?c ?ến trạm x?ng ?? ngu?n ??c quyền từ Repsol trong su?t 25 n?m mà hợp ??ng kéo dài.

Nhiều n?m sau, các cá nhân ?ã tạo ra công ty Gasorba, cùng m?t nghĩa vụ cung cấp. Song song ?ó, Ủy ban châu ?u (EC) ?ã m? m?t cu?c cạnh tranh ch?ng lại công ty ?a qu?c gia Tây Ban Nha và, sau khi phân tích sơ b?, xem xét "nghi ngờ" tính tương thích v?i luật của EU ??i v?i các hợp ??ng phân ph?i ??c quyền dài hạn.

Đ? ?áp lại, Repsol ?ề xuất các cam kết của EC như ??ng ký hợp ??ng ??c quyền dài hạn hoặc mua trạm x?ng không do công ty cung cấp trong m?t khoảng thời gian.

Brussels ?ã chấp nhận những cam kết và tuyên b? ràng bu?c.

Sau quyết ??nh ?ó, các cá nhân và Gasorba ?ã ?ưa ra tuyên b? ch?ng lại Repsol, trong ?ó họ yêu cầu tuyên b? vi?c thuê không hợp l? vì nó trái các quy tắc của Liên minh Châu ?u (EU) và b?i thường thi?t hại. Các tòa án ?ã bác bỏ khiếu nại và vấn ?ề ?ã ?ưa ra Tòa án T?i cao, hi?n ?ang yêu cầu CJU nếu m?t tòa án qu?c gia có th? tuyên b? hủy bỏ hợp ??ng cung cấp theo các quy tắc của luật pháp C?ng ??ng, khi Ủy ban ?ã chấp nhận m?t loạt các cam kết về cùng m?t thoả thuận ?ó.

Trong phán quyết của mình, Toà án Tư pháp của EU lưu ý rằng m?t quyết ??nh cam kết của EC về m?t s? thỏa thuận giữa Công ty không phản ??i các tòa án qu?c gia xem xét sự phù hợp của các thỏa thuận v?i các quy tắc cạnh tranh và tuyên b? chúng vô hi?u.

CJU lưu ý rằng ?ơn của luật về cạnh tranh của Liên minh ?ược dựa trên m?t h? th?ng các n?ng lực song song trong ?ó cả Ủy ban và các cơ quan và t? chức cạnh tranh Các tòa án qu?c gia có th? áp dụng các quy tắc của C?ng ??ng.

Tòa án C?ng ??ng tuyên b? rằng những quyết ??nh thỏa hi?p sẽ bu?c họ ràng bu?c, nhưng họ không xác nhận sự phù hợp của thực ti?n có liên quan ?ến các quy ??nh của luật pháp EU cấm hành vi ch?ng cạnh tranh.

Trên thực tế, nó nhấn mạnh rằng Ủy ban có th? gi?i hạn bản thân ch? thực hi?n m?t "phân tích sơ b?" về tình hình, mà không có quyết ??nh cam kết về vi?c vi phạm ?ã xảy ra hay không vẫn còn nó t?n tại.

Vì vậy, không th? loại trừ vi?c m?t tòa án qu?c gia ?ưa ra kết luận rằng thực ti?n là ??i tượng của quyết ??nh cam kết là bất hợp pháp. EFE

jug / rja / jac

(Xem thêm thông tin về Liên minh châu ?u tại euroefe.euractiv.es)

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%