Đậu nành biến ??i gen, vi?c tr?ng trọt sự bất hòa ? phía ?ông nam Mexico

K? từ khi Mexico cho phép tr?ng ?ậu nành chuy?n gien ? bán ?ảo Yucatan vào n?m 2012, mà không có sự tư vấn của nông dân ??a phương bảo v? cây tr?ng truyền th?ng, Cây họ ?ậu biến ??i mà công ty Monsanto ?ã ?ược cấp bằng sáng chế ?ã tr? thành hạt gi?ng của sự bất hòa.

Mexico, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Từ khi Mexico cho phép tr?ng ?ậu tương chuy?n gien ? bán ?ảo Yucatan vào n?m 2012 mà không tham khảo ý kiến ????của những nông dân ??a phương bảo v? cây tr?ng truyền th?ng, cây họ cải biến ?ược công ty Monsanto cấp bằng sáng chế ?ã tr? thành hạt gi?ng của sự bất hòa. N?m n?m sau, vụ ki?n tụng vẫn tiếp tục. C?ng ??ng người Mayan t? cáo tiến b? của vi?c tr?ng ?ậu nành biến ??i gen mặc dù Toà án t?i cao ?ình lại vi?c canh tác thương mại ? m?t s? ?ô th? vào tháng 11 n?m 2015; Các bang ?ông nam của Campeche và Yucatan ?? cho người dân bản ??a quyền ?ược tư vấn về những hoạt ??ng nông nghi?p mà họ mu?n trong lãnh th? của họ.

Các cu?c tham vấn ?ược ủy thác cho Ủy ban Qu?c gia về Phát tri?n Người dân Bản ??a và Ủy ban Thông qua T? thời về an toàn sinh học của các sinh vật biến ??i gen, nhưng quá trình này gần như m?t n?m rưỡi. Ngày 13 tháng 11, m?t cu?c chiến m?i bắt ?ầu: Các c?ng ??ng Maya của Holpechén (Campeche) và các t? chức dân sự và nhân quyền ?ã báo cáo v?i chính quyền tr?ng bất hợp pháp b? cáo bu?c hơn 23.000 ha ?ậu tương biến ??i gen và ?ảm bảo rằng các hạt gi?ng ?ược s? hữu b?i Monsanto.

Các cáo bu?c bao g?m hình ảnh và video tài li?u của cây tr?ng và bằng chứng về vi?c khử trùng bằng glyphosate, m?t loại thu?c di?t cỏ ?ược sử dụng chủ yếu ?? ?ảm bảo rằng cây họ cải biến sẽ phát tri?n mà không có cỏ dại hoặc côn trùng có th? ảnh hư?ng ?ến nó.

phí ?ã ?ược n?p cho D?ch vụ y tế qu?c gia, an toàn thực phẩm và chất lượng (SENASA) của Ban Bí thư Nông nghi?p, Ch?n nuôi, Phát tri?n nông thôn, Thủy sản và Thực phẩm (Sagarpa) ? bang Campeche. "Senasica cần phải ?iều tra xem Monsanto có trách nhi?m gì, phải luôn duy trì chu?i ký túc xá nghiêm ngặt hạt gi?ng ?ã ?ược bán và ai ?ang nuôi nó? ", ông Nafeeli Ramirez, luật sư của Tập th? C?ng ??ng Chenes, nói v?i Efe.

Monsanto nói rằng họ không bán hạt gi?ng của ?ậu nành ? Campeche ?? tuân theo phán quyết của Toà án và ?ặt câu hỏi về sự t?n tại của các khiếu nại này. "Giả sử rằng 25.000 ha (sic) là ?ậu tương biến ??i gen tôi nghĩ nguy hi?m rằng "thực tế là có tr?ng ?ậu tương không th? là m?t lập luận ?? nói rằng nó là biến ??i gen" Phải có rất nhiều sự quan tâm trong các khẳng ??nh ?ược thực hi?n về nó, Các nông dân của Campeche là các nhà sản xuất ?ậu nành và họ có th? tr?ng ?ậu nành truyền th?ng ", ông nói.

Vào n?m 2016, Senasica ?ã báo cáo vi?c tr?ng và thương mại ?ậu nành biến ??i gien do Monsanto có hai loại khác nhau, ?ược gọi là MON-04032-6 và MON-89788-1, hoặc là sự kết hợp của chúng. Các sinh vật ?ã ?ược biến ??i về mặt di truyền. Trong các t? cáo ngày 13 tháng 11 Người Mayan và các t? chức cũng yêu cầu Senasica ?iều tra sự có mặt của gi?ng ?ậu nành của Monsanto trái phép trong nư?c và có th? ?ạt Campeche thông qua th? trường chợ ?en

Về vấn ?ề Ojeda nhấn mạnh. "Có những cơ chế pháp lý cho th? trường như vậy Chúng tôi chiến ?ấu. m?t chế ?? an toàn sinh học rất mạnh ? Mexico cho phép cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp này thực hi?n các nghiên cứu cần thiết ?? hi?u ?ược những sản phẩm này ?ến từ ?âu và ng?n ngừa chúng những th? trường bất hợp pháp này ".

Tuy nhiên, các nguyên ?ơn không nghĩ như vậy." Trong m?t h? th?ng an toàn sinh học, chính quyền Mexico phải biết nơi mà sản phẩm biến ??i gen là. Điều này ?ã không xảy ra v?i sự cho phép của Monsanto ? Holpechén. An toàn sinh học ? nư?c ta không hoạt ??ng và ch? phục vụ các mục ?ích của các công ty như Monsanto v?i tham vọng kinh tế trong lĩnh vực này ", ông nói.

Từ n?m 2012, Ủy ban Qu?c gia cho kiến ????thức và sử dụng ?a dạng sinh học (Conabio) báo cáo những bất thường trong các giai ?oạn thử nghi?m và thí ?i?m trong vi?c tr?ng ?ậu nành biến ??i gen từ Monsanto, b?i vì chúng ?ã ?ược gieo tr?ng hàng ngàn hécta sản phẩm này nằm ngoài phạm vi ?ược phép và trong Khu Bảo v? Thiên nhiên.

V?i những bất thường Conabio từ ch?i ?ề ngh? cho phép này tr?ng trọt Monsanto về các tác ??ng có th? ??i v?i ?a dạng sinh học ? bán ?ảo Yucatan, bao g?m các ti?u bang Campeche, Yucatán và Quintana Roo.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%