Siemens công nhân phản ??i tại Berlin khi tuyên b? cắt giảm

Công nhân của Siemens ?ã phản ??i ngày hôm nay tại Berlin khi công b? của tập ?oàn công nghi?p Đức ?? thực hi?n m?t kế hoạch tái cấu trúc, theo ?ó họ sẽ giảm 6.900 vi?c làm trong tất cả mọi người, m?t nửa trong s? ?ó ? Đức và 1.100 ? phần còn lại của châu ?u.

Các công nhân của Siemens ?ã phản ??i tại Berlin ngày hôm nay tại bu?i công b? của nhóm công nghi?p Đức ?? thực hi?n m?t kế hoạch tái cấu trúc sẽ làm giảm 6.900 các công vi?c trên toàn thế gi?i, m?t nửa trong s? ?ó ? Đức và 1.100 ? phần còn lại của Châu ?u.

M?t tr?m chiếc xe v?i bi?u ngữ ch?ng lại các vết cắt ?ã ?i th?m trung tâm thủ ?ô, nơi mà ngày nay cu?c họp thường niên của H?i ??ng Công trình Siemens ?ược t? chức ? Đức, và nhà lãnh ?ạo dân chủ xã h?i, Martin Schulz, ?ã gặp các công nhân ?? cho họ thấy ?ng Schulz nói: "Hãy kiếm lợi nhuận l?n và cùng lúc ?óng các nhà máy: ?iều mà Siemens ?ang làm không phải là xã h?i, nó vô trách nhi?m, chúng tôi ?ang ? bên cạnh những người lao ??ng." tài khoản Twitter của bạn.

Nói chuy?n v?i tờ báo "Süddeutsche Zeitung", chủ t?ch công ?oàn IG-Metall, Jörg Hofmann, ?ã kêu gọi ban quản lý của nhóm ?ầu tư vào vi?c tạo vi?c làm và ông cảnh báo rằng t? chức của ông "sẽ thiết lập nó", mặc dù ông ch? ra rằng cu?c ?ình công là phương thức cu?i cùng phản ??i.

Chủ t?ch H?i ??ng Công trình Siemens Birgit Steinborn khẳng ??nh rằng họ không ch?ng lại sự chuy?n ??i cơ cấu của tập ?oàn, nhưng nó ?ược thực hi?n "v?i chi phí của nhân viên"

Siemens có kế hoạch ?ặc bi?t ảnh hư?ng ?ến m?t s? khu vực của Đức, ví dụ như dự kiến ????sẽ ?óng cửa hai nhà máy ? bang Saxony và cắt giảm 870 vi?c làm ? Berlin.

Đ? các cu?c bi?u tình ?ã ??ng ký ? Saxony ?ã ?ược thêm vào Tuần trư?c, thủ tư?ng khu vực, Bodo Ramelow, cũng ?ã lên án những vụ cắt giảm thương mại ?ặc bi?t ? phía ?ông Đức, v?i sự phát tri?n công nghi?p kém hơn so v?i phía tây.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%