Argentina thừa nhận cung cấp trên ?ường giao d?ch tiền t? hợp pháp

Ngân hàng Trung ương Argentina ?ã quyết ??nh cho phép cung cấp d?ch vụ trong ?ường cao t?c công c?ng ?? thay ??i các loại tiền t? theo hình thức pháp lý, các ngu?n chính thức ?ược thông báo.

Buenos Aires, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Ngân hàng Trung ương Argentina ?ã quyết ??nh ngày hôm nay ?? cho phép cung cấp trên ?ường cao t?c của các d?ch vụ ?? thay ??i hợp pháp các ngu?n tiền, các ngu?n thông tin chính thức.

Phương pháp này ?ã ?ược thông qua b?i h?i ??ng quản tr? của cơ quan tiền t?, từ bây giờ sẽ cho phép các nhà ? và cơ quan trao ??i cung cấp trên ?ường ph? vi?c thực hi?n hoạt ??ng trao ??i tiền t?. Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Argentina trong m?t tuyên b?, các nhà quảng bá của các v?n phòng trao ??i phải có m?t trang phục hoặc dấu hi?u xác ??nh Cho biết liên kết của bạn v?i nhà hoặc cơ quan ?ang ?ề cập ?ến.

Các nhà quảng bá này có th? tiến hành hoạt ??ng trao ??i trực tiếp trên các tuyến ?ường công c?ng hoặc cung cấp các d?ch vụ của t? chức ?ó sẽ thay ??i ?? chúng có th? ?ược thực hi?n sau ?ó tại m?t trong các cơ s? của họ.

Cho ?ến nay, các giao d?ch pháp lý thu?c loại này ch? di?n ra bên trong các ngân hàng và các v?n phòng h?i ?oái, mặc dù trong Các ?ường ph? luôn là những người không chính thức trao ??i tiền t? và thường ?ược gọi là "cây non". Ngân hàng Trung ương lập luận rằng v?i bi?n pháp này tìm kiếm "tạo thuận lợi cho khách du l?ch và công chúng tiếp cận các hoạt ??ng trao ??i pháp luật".

"Hoạt ??ng luật pháp thay ??i rất kém phát tri?n ? Argentina, v?i 16 c?n nhà và 20 cơ quan trao ??i, ví dụ, v?i Peru (1.242 thương nhân ngoại h?i, 1.045 nhà trao ??i) hoặc Colombia (1.436 chuyên gia trao ??i), "bản tuyên b? nói.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%