Thương mại, doanh nghi?p vừa và nhỏ và gi?i, các vấn ?ề chính của hi?p ??nh m?i giữa Chilê và EU

Vai trò của các doanh nghi?p vừa và nhỏ trong nền kinh tế và sự tham gia của phụ nữ vào thương mại qu?c tế là m?t s? trong những ?i?m chủ yếu của vi?c hi?n ?ại hoá hi?p ??nh liên kết giữa Chile và Liên minh châu ?u (EU).

Santiago de Chile, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Vai trò của các doanh nghi?p vừa và nhỏ trong nền kinh tế và sự tham gia của phụ nữ vào thương mại qu?c tế là m?t s? trong những ?i?m chủ ch?t của vi?c hi?n ?ại hoá thỏa thuận hi?p ??nh giữa Chilê và Liên minh châu ?u (EU).

"Mục tiêu của vi?c hi?n ?ại hoá thỏa thuận này là tr? lại ?? phù hợp v?i thế gi?i hi?n tại", ?ại sứ EU tại Chilê, Stella Zervoudaki, người ?ã tham dự m?t h?i thảo do EU và B? Ngoại giao Chile t? chức vào thứ n?m này.

Mục tiêu của cu?c họp, trong ?ó Phó ngoại trư?ng Chi lê, Edgardo Riveros, ?ã phân tích hi?n ?ại hóa hi?p ??nh hi?p ??nh giữa Chilê và EU, m?t quá trình bắt ?ầu vào ngày 16 tháng 11 n?m Brussels. Theo ?ại sứ EU, bản cập nhật của Hi?p ??nh Hi?p h?i, bắt ?ầu từ n?m 2002, bao g?m "tính ?ến vai trò quan trọng của các doanh nghi?p vừa và nhỏ trong nền kinh tế, bao g?m của phụ nữ trong thương mại qu?c tế và ?óng góp của tự do thương mại ?? thực hi?n Mục tiêu Phát tri?n Bền vững. "

Phó chancellor Chilê, trong khi ?ó, khẳng ??nh rằng nư?c Mỹ Nam và EU ?ã "thay ??i rất nhiều" từ n?m 2002 và ??ng thời t?ng cường m?i quan h? song phương.

"Trong những n?m 15 của thỏa thuận, EU ?ã tr? thành của chúng tôi ??i tác thương mại thứ ba ", Riveros cho biết thêm rằng các khía cạnh khác của m?i quan h? của họ vẫn không thay ??i, như cam kết lẫn nhau ??i v?i an ninh qu?c tế và hòa bình.

Trong Trong lĩnh vực thương mại, hi?p ??nh liên kết hi?n nay ?ã giúp t?ng lưu lượng thương mại - thương mại song phương ?ạt 18,8 tỷ USD vào n?m 2016 - và ?ã ?óng góp cho ?a dạng hóa nền kinh tế của Chilê.

T?ng Giám ??c Quan h? Kinh tế Qu?c tế, Paulina Nazal, nhấn mạnh rằng các cu?c h?i thảo như cu?c họp ? Santiago cho phép Kết hợp các ?ề xuất của xã h?i dân sự vào ?àm phán.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%