Bolivia xã h?i hoá chiến lược mang nư?c u?ng ?ến các vùng nông thôn

Chính phủ Bolivia ?ã t? chức m?t h?i thảo về xã h?i hóa chiến lược chuẩn b? v?i sự h? trợ của sự hợp tác của Tây Ban Nha và Ngân hàng Phát tri?n Liên Mỹ (IDB) ?? m? r?ng bao phủ các d?ch vụ nư?c sạch và v? sinh ? nông thôn và các th? trấn nhỏ.

La Paz, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Bolivia ?ã t? chức h?i thảo về xã h?i hóa chiến lược chuẩn b? v?i sự h? trợ của hợp tác Tây Ban Nha và Ngân hàng Phát tri?n Liên Mỹ (IDB) ?? m? r?ng vùng phủ sóng của các d?ch vụ v? sinh và nư?c u?ng ? nông thôn và các th? trấn nhỏ. H?i thảo ?ược t? chức tại trụ s? của Cơ quan Tây Ban Nha Hợp tác qu?c tế về Phát tri?n (AECID) tại La Paz, ?ã ?ược khánh thành b?i ?ại sứ Tây Ban Nha, Enrique Ojeda; Đại di?n của IDB, Alejandro Melandri.

Tài li?u thảo luận trong h?i thảo là "Chiến lược qu?c gia về Nư?c và V? sinh cho các vùng nông thôn và các th? trấn nhỏ", m?t công cụ mà Ortuño cho biết, nó sẽ hư?ng dẫn các chính sách công của ?ất nư?c nhằm củng c? mục tiêu tiếp cận ph? cập ?ến các d?ch vụ cơ bản vào n?m 2025. ?ng ch? ra rằng Bolivia tự hào t?ng di?n tích nư?c và c?ng rãnh, nhất là ? khu vực thành th?, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn "khoảng tr?ng ?áng k? trong m?t s? khu vực nhất ??nh" Đặc bi?t là ? các vùng nông thôn.

"M?t phần ba dân s? s?ng ? nông thôn và chính xác là ? khu vực này là mức thâm hụt l?n nhất trong vi?c tiếp cận v?i d?ch vụ ?ược trình bày. nư?c u?ng và v? sinh cơ bản. "Chiến lược này ?ã ?ạt ?ược những tiến b? trong ngành trong 20 n?m qua và xác ??nh các bài học kinh nghi?m, thực ti?n t?t và các lĩnh vực ?? cải thi?n kinh nghi?m của mười chương trình của nhà nư?c thực hi?n v?i sự h? trợ của các nhân viên vi?n trợ như AECID, IDB và Ngân hàng Phát tri?n CAF Mỹ Latinh, theo m?t bản phát hành hợp tác Tiếng Tây Ban Nha.

Tài li?u này sẽ ?ưa ra các ?ường hư?ng cho Chính phủ và các cơ quan hợp tác ?? thực hi?n chương trình nư?c sạch và v? sinh ? nông thôn và th? trấn nhỏ. Đại sứ Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng mặc dù thế gi?i hi?n tại có công ngh? tiên tiến ngày càng t?ng, "nư?c, như nó ?ã làm mười, m?t tr?m nghìn n?m, 3.000 n?m trư?c ?ây, nó vẫn là ngu?n phát tri?n quan trọng. "Ojeda ch? ra rằng ? khu vực nông thôn và các c?ng ??ng nhỏ" sự phát tri?n trong vấn ?ề nư?c là vấn ?ề cơ bản ".

" Nó tạo ra sự khác bi?t có m?t c?ng ??ng nhỏ có nư?c u?ng, có nư?c sạch. như m?t toàn th?, "ông nói thêm. Kế hoạch phát tri?n kinh tế xã h?i của Chính phủ Bolivia trong giai ?oạn 2016-2020 nhằm ?ạt ?ược 95% truy cập vào các d?ch vụ cấp nư?c trong khu vực ?ô th? và 70% về v? sinh.

Đ?i v?i khu vực nông thôn trong cùng giai ?oạn này, dự kiến ?????ạt 80% về nư?c và 60% về v? sinh, theo thông tin từ B? Môi trường Môi trường và Nư?c.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%