Họ trình bày cho nông dân m?t dự án giao ?ất cho người nghèo của Paraguay

Chính phủ Paraguay hôm nay ?ã trình bày cho các t? chức nông dân chính là m?t dự thảo luật nhằm tìm kiếm các vùng ?ất công c?ng cho những người thu?c nhóm nghèo ?ói và nghèo ?ói. cực nghèo.

Asunción, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Paraguay hôm nay ?ã trình bày cho các t? chức nông dân chính là dự thảo luật nhằm tìm kiếm các vùng ?ất công c?ng cho những người ?ược nhóm lại lĩnh vực nghèo và nghèo ?ói cùng cực.

"Không bao cấp là chuy?n nhượng tự do của ?ất công cho các gia ?ình nông dân vĩnh vi?n, ?ảm bảo rằng bạn không th? bán lẻ ", Justo Cárdenas, người ?ứng ?ầu của Vi?n Phát tri?n Nông thôn và Đất ?ai (Indert), nói. Paraguay là m?t trong những nư?c trên thế gi?i có bất bình ?ẳng l?n nhất trong theo Oxfam Oxfam.

Cárdenas b? sung, theo m?t tuyên b? từ Indert, rằng dự án "Nó là m?t bư?c ngoặt trong l?ch sử của ?ất nư?c, ?ặc bi?t là vì nó có m?t cách tiếp cận toàn di?n ?? phát tri?n ?? vượt qua ?ói nghèo và ?ói nghèo". ?ng cũng công nhận sáng kiến ????này là bắt bu?c như ngành ?ó sẽ ?ược nhắm mục tiêu chưa ?ược hư?ng lợi từ t?ng trư?ng kinh tế.

"Có m?t sự t?ng trư?ng kinh tế vĩ mô, nhưng thất bại trong vi?c ?ạt ?ược gia ?ình d? b? t?n thương ?? vượt qua ?ói nghèo, mặc dù chính phủ kế tiếp của các thành phần khác nhau ?ã xảy ra ", ông nói.

Cardenas giải thích rằng dự thảo kế hoạch ?? kết hợp ?i?m như tiếp cận v?i nhà ? xã h?i, tiếp cận v?i tín dụng và h? trợ kỹ thuật cho n?ng suất. Sáng kiến, có tính ?ến các quy ??nh và kinh nghi?m của các nư?c như Colombia, Brazil và Uruguay, ?ược trao cho ?ại di?n của Paraguay Campesino Phong trào của Điều ph?i viên của công nhân nông dân và ?ô th?, Trung ương t? chức Campesino và người bản ??a và Hi?p h?i Nông dân Qu?c gia.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%