Th�? trường chứng khoán Mexico mất 0,19% vào �?ầu phiên

Ch�? s�? giá và ch�? s�? CPI của S�? Giao d�?ch Chứng khoán Mêhicô hôm nay ghi nhận mức giảm 90,27 �?i�?m (0,19%) trong các thanh �?ầu tiên của phiên, nằm trong 48.106,62 �?ơn v�?.

Mexico, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Ch�? s�? giá và ch�? s�? CPI của S�? Giao d�?ch Chứng khoán Mexico hôm nay ghi nhận mức giảm 90,27 �?i�?m (0,19%) trong vài tháng �?ầu phiên giải quyết tại 48,106.62 �?ơn v�?.

Trong 822.790 danh hi�?u �?ược trao �?�?i những phút �?ầu tiên, cho �?ó khoảng 33,9 tri�?u peso của Mexico �?ược trả (khoảng 1,8 tri�?u USD).

Trong s�? 67 công ty �?ược giao d�?ch trong những khoảnh khắc �?ầu tiên của phiên giao d�?ch, 27 won, 32 mất và 8 vẫn không thay �?�?i.

Mức t�?ng l�?n nhất tương ứng v�?i công ty xây dựng của nhà �? Corpovael (CADU A), v�?i 2,85%, trong khi giảm rõ r�?t nhất là dành cho công ty xây dựng Consorcio Ara (ARA), v�?i 2,97%.