Tây Ban Nha hợp tác v?i Colombia ?? thúc ?ẩy du l?ch chất lượng

Chủ t?ch của Vi?n về Chất lượng Du l?ch Tây Ban Nha (ICTE), Miguel Mirones, hôm nay ?ã ?ề ngh? Colombia h? trợ ?ất nư?c của ông ?? thúc ?ẩy du l?ch, cho thấy, chuy?n ??i k? từ khi ký kết tiến trình hòa bình.

Cali (Colombia), ngày 23 tháng 11 (EFE) - Chủ t?ch Vi?n về Chất lượng Du l?ch Tây Ban Nha (ICTE) Miguel Mirones hôm nay ?ã ?ề ngh? Colombia h? trợ ?ất nư?c của ông ?? thúc ?ẩy du l?ch, ông nói, ?ang trải qua m?t sự chuy?n ??i quan trọng k? từ khi ký kết tiến trình hòa bình. "? Colombia có những ?i?m ?ến ?ược biết ?ến và có giá tr? trên khắp thế gi?i nhưng có m?t thực tế b? sung, kết quả của tiến trình hòa bình, và ?ã m? ra những lãnh th? hoàn toàn không rõ ràng, tự nhiên và ?ẹp cho khả n?ng ?ầu tư và phát tri?n ", Mirones nói v?i Efe.

Theo nghĩa ?ó, ông nhấn mạnh rằng "họ là m?t cơ h?i tuy?t vời ?? phát tri?n m?t chính sách du l?ch làm cho họ" m?t ngu?n lực cho ngành này và ch? ra rằng "Tây Ban Nha và ngành du l?ch Tây Ban Nha mu?n h? trợ và tham gia vào quá trình này. "

Mirones phát bi?u tại l? khai mạc H?i ngh? Qu?c tế về Chất lượng Du l?ch Qu?c tế IV, lần ?ầu tiên ?ược t? chức tại Mỹ Latinh và tập trung tại Cali (phía tây nam) khoảng 500 doanh nhân, chuyên gia và ?ại bi?u của ngành du l?ch của Tây Ban Nha và Colombia.

Trong phiên họp lần thứ tư của Đại h?i, Những người tham dự có th? tham gia vào tám nhóm làm vi?c về du l?ch, hoà bình và phát tri?n, du l?ch ẩm thực, chìa khóa ?? quản lý dòng khách du l?ch, nền kinh tế hợp tác, Mirones cho biết sau h?i ngh?, sẽ kết thúc vào ngày mai, cũng dự kiến ????sẽ "hoàn thành các cu?c ?àm phán" giữa ICTE, Th? trư?ng Cali và Chính phủ của Valle del Cauca và kh?i ??ng dự án thí ?i?m về h? th?ng chất lượng du l?ch mà họ ?ã cùng nhau phát tri?n.

?ng giải thích rằng v?i dự án này họ hy vọng "biến Cali và Thung lũng Cauca thành tài li?u tham khảo qu?c gia và Ibero-American về chất lượng du l?ch" nhằm ?ảm bảo cho khách hàng sản phẩm và d?ch vụ du l?ch ?áp ứng ?ược kỳ vọng và tiêu chuẩn chất lượng.

Về phần mình, th?ng ??c của Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, nói v?i Efe rằng sự ki?n này là m?t cơ h?i ?? làm n?i bật cả tiềm n?ng du l?ch của thành ph?, khu vực, Thái Bình Dương và người dân Colombia.

"Bây giờ chúng ta ?ang ? trong yên bình chúng tôi tin rằng bạn có th? biết tất cả các khu vực ?ã b? ?óng cửa trư?c ?ó b?i vì du kích ?ã có mặt ? ?ó nhưng lại ?ẹp. ?ng nhấn mạnh: Về phần mình, ông Th? trư?ng của Cali, Maurice Armitage nhấn mạnh tầm quan trọng của vi?c tiếp nhận nhạc ??m từ m?t qu?c gia "biết chất lượng và rằng họ là những chuyên gia trong lĩnh vực

"Điều này rất quan trọng ??i v?i Cali, Valle del Cauca và dĩ nhiên là ??i v?i Colombia, ?? h? trợ bạn (...) chúng ta biết ?ược sự thay ??i mà ?ất nư?c ?ang trải qua ?iều ki?n ?? khai thác tiềm n?ng của chúng tôi phục vụ du l?ch và v?i sự h? trợ của bạn an toàn "khu vực này sẽ t?ng trư?ng, ông nói.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%