Canada sẽ phân b�? 31.600 tri�?u �?ô la cho m�?t kế hoạch nhà �? qu�?c gia

Chính phủ Canada tuyên b�? hôm nay rằng họ sẽ phân b�? 40.000 tri�?u �?ô la Canada (31.600 tri�?u �?ô la Mỹ) cho m�?t kế hoạch nhà �? qu�?c gia �?�? giảm b�?t sự thiếu hụt nghiêm trọng Nhà �? giá cả phải ch�?ng.

Toronto (Canada), ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Canada tuyên b�? hôm nay rằng họ sẽ phân b�? 40.000 tri�?u �?ô la Canada (31.600 tri�?u �?ô la Mỹ) cho m�?t kế hoạch qu�?c gia về nhà �? �?�? giảm b�?t tình trạng nhà �? giá rẻ.

Kế hoạch, �?ã �?ược Thủ tư�?ng Canada Justin Trudeau công b�? vào ngày hôm nay tại Toronto, bao g�?m vi�?c xây dựng 100.000 Nhà �? giá cả phải ch�?ng, sửa chữa 300.000 �?ơn v�? xã h�?i khác �?ã có và giảm 50% s�? người mất nhà. Chính phủ Canada cũng mu�?n bảo v�? 385.000 chủ nhà �?�? họ có th�? duy trì nhà �? giá rẻ và cung cấp h�? trợ tài chính cho 300.000 h�? gia �?ình thông qua m�?t quỹ �?ược gọi là Canada Housing Benefit.

Quỹ sẽ cung cấp cho các gia �?ình có nhu cầu v�?i khoản trợ cấp hàng n�?m lên �?ến $ 2,500 ($ 1,975).

Mức trợ cấp sẽ bắt �?ầu từ �?ược áp dụng từ n�?m 2020 và sẽ kết thúc vào n�?m 2028. Trudeau cho biết trong vi�?c trình bày kế hoạch rằng "quyền nhà �? là nhân quyền, mọi người xứng �?áng là m�?t nơi an toàn và giá cả hợp lý �?�? gọi về nhà ".

Vi�?c thiếu nhà �? giá rẻ �? các thành ph�? như Toronto, Vancouver hay Calgary �?ã tr�? thành vấn �?ề nghiêm trọng �?�?i v�?i nhiều gia �?ình.

của Đảng Dân chủ M�?i Phe �?�?i lập (NPD), về xu hư�?ng xã h�?i dân chủ, Jagmeet Singh, người ch�? trích kế hoạch của Chính phủ Canada vì không �?ủ, tuyên b�? rằng có m�?t Khủng hoảng nhà �? giá cả phải ch�?ng trên toàn qu�?c.