ECB ?ã giảm b?t gói kích cầu vì nó phụ thu?c nhiều hơn vào lạm phát ?? t?ng lên 2%

Ngân hàng Trung ương Châu ?u (ECB) ?ã giảm b?t khoản kích thích tiền t? trong khu vực ??ng euro vào cu?i tháng 10 m?t nửa vào cu?i tháng 10 vì nó dựa nhiều hơn vào lạm phát ?? t?ng mục tiêu của m?t tỷ l? gần 2%

Frankfurt (Đức), ngày 23 tháng 11 (EFE) - Ngân hàng Trung ương châu ?u (ECB) ?ã giảm b?t gói kích thích tiền t? ? khu vực ??ng euro xu?ng m?t nửa vào cu?i tháng 10 vì nó phụ thu?c nhiều vào lạm phát t?ng lên mức mục tiêu 2%.

Trong các biên bản cu?c họp chính sách tiền t? gần ?ây nhất, ?ược công b? ngày hôm nay, ECB ?ã nói rằng "phần l?n các thành viên (H?i ??ng Quản tr? của Chính phủ) ủng h? "?ề xuất giảm từ tháng Giêng vi?c mua nợ lên ?ến 30.000 tri?u Euro trong chín tháng nữa và ?? lại m?t kết thúc m? r?ng cho chương trình m? r?ng

"Vi?c công b? ngày kết thúc có th? khiến người tham gia th? trường phải ?iều ch?nh giá trư?c, ?iều này có th? dẫn t?i m?t sự không mong mu?n thắt chặt các ?iều ki?n tài chính ", theo biên bản.

H?i ??ng Quản tr? cũng cho rằng ?iều quan trọng là tiếp tục th? hi?n sự sẵn sàng và khả n?ng thay ??i chương trình mua nợ nếu cần thiết nếu tình hình t?i t? hơn.

ECB ?ã quyết ??nh vào ngày 26 tháng 10 ?? giảm kích thích tiền t? trong khu vực ??ng euro xu?ng m?t nửa, cho ?ến cu?i Tháng 9 n?m 2018, và giữ lãi suất ? mức thấp 0% trong l?ch sử.

Tuy nhiên, cánh cửa ?ược m? ra ?? thay ??i vi?c mua nợ công và nợ tư nhân trong khu vực của ??ng euro nếu tình hình t?i t? hơn.

Đ?ng thời, họ cũng chọn tiếp tục tính phí các ngân hàng 0,4% ??i v?i phần dự trữ trong m?t ngày ?? cho các doanh nghi?p và h? gia ?ình vay và họ sẽ trả bất cứ ?iều gì họ mu?n cho ?ến n?m 2019.

ECB ?ã ?ưa ra những quyết ??nh vì tình hình tài chính ?n ??nh, giảm biến ??ng về tỷ giá h?i ?oái, cung cấp t?ng trư?ng kinh tế và tin tư?ng rằng lạm phát sẽ t?ng lên. M?t vài thành viên ?ã ủng h? thông báo ngày kết thúc rõ ràng cho vi?c mua nợ vì dự kiến lạm phát t?ng lên, t?ng trư?ng kinh tế mạnh hơn mong ?ợi, rủi ro ?ã giảm và ?iều ki?n tài chính cho nền kinh tế thực sẽ thuận lợi.

A Thành viên H?i ??ng quản tr? thậm chí cho rằng m?t kết thúc m? không ?ược bảo ?ảm trừ khi có nguy cơ áp lực giảm phát sẽ xuất hi?n lại và lập luận rằng M?i quan h? giữa chi phí và lợi ích của vi?c mua nợ tr? nên không thuận lợi. Mặc dù ?ã nhận ra rằng cần phải duy trì sự m? r?ng tiền t? và ?iều ?ó rất quan trọng rằng chương trình sẽ kết thúc m?t cách có trật tự.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%