Các nhà khảo sát sẽ tiếp tục ?ình công vào tháng 12 do "sự không trung thành" của DGT

Các ki?m tra giao thông sẽ giữ trong tháng mười hai cu?c ?ình công họ ?ã ?ược theo dõi từ tháng 6 n?m ngoái theo quan ?i?m "sự không trung thành, thiếu tôn trọng và thiếu quan tâm" của giám ??c General of Traffic, Gregorio Serrano, theo lời chủ t?ch của nhóm, Joaquín Jiménez.

Madrid, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Các ki?m tra giao thông sẽ duy trì trong tháng 12 cu?c ?ình công mà họ ?ã theo dõi k? từ tháng 6 n?m ngoái khi ??i mặt v?i "sự không trung thành, thiếu tôn trọng và thiếu Theo ông Joaquín Jiménez, T?ng giám ??c của Traffic, ông Gregorio Serrano, nói v?i Efe rằng: "Đây là phản ứng của những người ki?m tra, ?ược nhóm lại trong Hi?p h?i Asextra, t?i bu?i họp báo ?ã ?ưa Serrano vào thứ ba, trong ?ó ông báo cáo về các ?ề ngh? do DGT ?ưa ra ?? giải phóng xung ??t ?ã gây ra ?ình ch? 193.000 bài ki?m tra khắp Tây Ban Nha.

Serrano ?ã không xem xét các cu?c ?àm phán b? phá vỡ, nhưng nói rằng tình hình ?ã ?ạt ?ến "gi?i hạn" do ý ??nh "không" của người ki?m tra ??i v?i , vì vậy nó ?ã thông báo rằng, ?? tiếp tục ngừng hoạt ??ng vào tháng Mười Hai, m?t nửa s? d?ch vụ t?i thi?u sẽ ?ược ban hành, trong khi vi?c kết hợp các h? th?ng m?i sẽ ?ược ?ẩy nhanh

Đ?i v?i các nhà ki?m tra, cu?c họp báo ?ã phá vỡ quá trình ?àm phán m? và vì như Jiménez ?ã nói, họ ?ã cân nhắc "ngh? ngơi" vào tháng Mười Hai suy nghĩ về quyền công dân.

Như ông ?ã nói, trong khi chờ ?ợi câu trả lời cho ?ề ngh? của mình, T?ng giám ??c hành ??ng m?t cách "không trung thành" và phá vỡ cách tiếp cận. ?ã có m?t cu?c ?àm phán, mặc dù chúng tôi ?ã ? xa, "ông nói thêm.

Vì vậy, vào tháng 12, cu?c ?ình công sẽ tiếp tục theo cùng các ?iều khoản như trư?c: vào m?i Thứ Hai, Thứ tư.

Ngoài ra, Asextra sẽ gửi ?ơn khiếu nại hành chính nếu Traffic xác nhận rằng nó thiết lập 50% d?ch vụ t?i thi?u. Jiménez ?ã lập luận rằng Các bài ki?m tra giao thông không phải là m?t d?ch vụ thiết yếu, do ?ó không cần phải thiết lập những mức t?i thi?u này, như minh chứng cho thấy rằng giao thông ?ã không thực hi?n ?ược.

?ng nh? lại chủ t?ch của Asextra rằng cu?c ?ình công không ảnh hư?ng ?ến hai ngày trong tuần và 60% s? lao ??ng còn lại sẽ ?ược theo sau.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%