S�? Giao d�?ch Chứng khoán Seoul m�? cửa ngày hôm nay v�?i m�?t giờ tr�? cho sự chọn lọc

S�? Giao d�?ch Chứng khoán Seoul ngày hôm nay làm chậm thời gian m�? cửa của nó trong m�?t giờ �?�? hoàn thành kỳ thi chọn lọc.

Seoul, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- S�? Giao d�?ch Chứng khoán Seoul ngày hôm nay làm chậm thời gian m�? cửa của nó bằng m�?t giờ �?�? hoàn thành kỳ thi chọn lọc.