Mức lương của Anh Qu?c ?ang phải ??i mặt v?i khủng hoảng trư?c n?m 2022, theo IFS

Thu nhập trung bình mà các công nhân Vương qu?c Anh ?óng góp vào các h? gia ?ình của họ có th? tiếp tục dư?i mức khủng hoảng trư?c n?m 2022, theo ư?c tính công b? ngày hôm nay b?i Vi?n Nghiên cứu Thuế của Anh (IFS).

London, ngày 23 tháng 11 (EFE) - Thu nhập trung bình mà công nhân Vương qu?c Anh ?óng góp vào nhà của họ có th? tiếp tục dư?i mức trư?c khủng hoảng kinh tế trong n?m 2022, theo ư?c tính của Vi?n Nghiên cứu Tài chính Anh qu?c (IFS). Giám ??c trung tâm nghiên cứu, Paul Johnson, tuyên b? trong m?t can thi?p vào London ?? ?ánh giá ngân sách ?ược Chính phủ ?ưa ra ngày hôm qua rằng tri?n vọng kinh tế của ?ất nư?c ?ang chuẩn b? rời khỏi Liên minh Châu ?u vào tháng 3 n?m 2019, họ "ảm ?ạm". Thu nhập trung bình của m?t công nhân trong n?m 2021 sẽ là 1.400 pounds (1.568 euro) thấp hơn mức mà có th? ?ạt ?ược nếu nền kinh tế Anh ?ã làm theo. ông Johnson nói rằng ông sẽ bắt ?ầu vào tháng 3 n?m 2016, trư?c khi cu?c trưng cầu dân ý vào tháng 6 n?m ngoái, Johnson nói.

Theo Cục th?ng kê qu?c gia Anh (ONS) Thu nhập thực của người lao ??ng Anh, tính ?ến lạm phát, giảm 0.5% trong ba tháng trư?c tháng 9, so v?i cùng kỳ n?m trư?c. n?m ngoái. "Chúng tôi ?ang có nguy cơ mất không ch? m?t, nhưng hai thập kỷ t?ng trư?ng doanh thu," ông cảnh báo giám ??c IFS, người ?ã bày tỏ hy vọng rằng tri?n vọng của mình "tr? nên quá bi quan".

Dựa vào những tính toán của bạn, nợ qu?c gia của Anh sẽ không tr? lại mức trư?c cu?c khủng hoảng tài chính n?m 2008 "cho ?ến tận thập kỷ của n?m 2060. "B? trư?ng B? Kinh tế Anh, Philip Hammond, ?ã công b? ngày hôm qua tại Qu?c h?i giảm nửa ?i?m trong dự báo t?ng trư?ng của ông cho n?m nay, ?i từ m?t ư?c tính 2% ?ến 1,5%. N?m 2018, t?ng trư?ng dự kiến ?????ã t?ng từ 1,6% dự ?oán vào tháng 3 lên 1,4%, trong khi n?m 2019 và 2020, bắt ?ầu t?ng lên vào n?m 2021 và n?m 2022, v?i t?c ?? t?ng trư?ng lần lượt là 1,5% và 1,6%.

T? chức Resolution Foundation, m?t cơ quan nghiên cứu ??c lập khác của Anh, cho biết hôm nay, Trong vài n?m t?i, tiêu chuẩn s?ng ? Vương qu?c Anh phải ??i mặt v?i áp lực l?n nhất k? từ những n?m 1950. Các chuyên gia của t? chức ?ó xem xét "thảm hoạ" dự ?oán về sự t?ng trư?ng của Anh, theo ư?c tính của mình, có nghĩa là nền kinh tế Anh sẽ mất n?m 2022 khoảng 42.000 tri?u bảng Anh (47.000 tri?u của euro). Phân tích của Ngh? quyết Foundation cho biết t?ng trư?ng n?ng suất có th? giảm 0,1% vào cu?i n?m 2017, ?ánh dấu sự kết thúc của thập kỷ t?i t? nhất k? từ khi thời kỳ giữa n?m 1802 và n?m 1812 liên quan ?ến ch? s? ?ó ? Anh Qu?c.

"Các dự báo cho thấy rằng các gia ?ình ?ang ? giai ?oạn ?ầu của thời gian dài nhất liên tục rơi trong thu nhập có sẵn trong hơn 60 n?m, thậm chí còn lâu hơn thời ?i?m khủng hoảng kinh tế ", giám ??c của t? chức, ông Torsten Bell nói.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%