Nhân viên công c?ng Chilê làm tê li?t công vi?c theo yêu cầu ?iều ch?nh lương

Các nhân viên công c?ng Chilê bắt ?ầu m?t cu?c ?ình công kéo dài 48 giờ trong khuôn kh? ?àm phán v?i chính phủ về vi?c cải thi?n tiền lương sẽ có hi?u lực vào tháng 12, các nhà lãnh ?ạo công ?oàn ?ã thông báo trong ngành.

Santiago de Chile, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Các công chức Chile ?ã bắt ?ầu m?t cu?c ?ình công kéo dài 48 giờ trong khuôn kh? ?àm phán v?i chính phủ về cải thi?n tiền lương cần ?ược bắt ?ầu có hi?u lực vào tháng 12 n?m t?i, các nhà lãnh ?ạo nghi?p ?oàn ?ã thông báo về ngành này.

Ngừng ?ã ?ược gọi là Hi?p h?i các T? chức Thuế Qu?c gia (Anef) và V?n phòng của Khu vực công (MSP), tập hợp các công nhân của các d?ch vụ công chính của miền Nam.

Sau vài tuần ?àm phán, người lao ??ng ?ã hạ thấp nhu cầu Ban ?ầu, từ mức t?ng lương 5,0% lên 4,2%, trong khi chính phủ ?ã t?ng mức t?ng từ 1,9 lên 2,1%.

Tại thời ?i?m này, của thỏa thuận, cho biết hôm nay là chủ t?ch của Anef, Carlos Insunza, trong khi từ chính phủ, nơi mà những người phụ trách ?àm phán là các b? trư?ng tài chính, Nicolás Eyzaguirre và Lao ??ng, Alejandra Krauss, người ta ?ã ch? ra rằng thứ N?m này sẽ có m?t cu?c họp m?i v?i các công ?oàn. Các ?ảng sau này ?ã không loại trừ vi?c m? r?ng cu?c ?ình công vô thời hạn nếu họ không ?ược chấp nhận. nhu cầu.

M?t s? ti?n ích, chẳng hạn như Registry Dân sự, Bưu ?i?n và các tòa án ?ang hoạt ??ng bình thường ngày hôm nay, trong khi m?t s? người khác, chẳng hạn như ch?m sóc sức khoẻ ban ?ầu, ?ó là do các ?ô th? quản lý, họ duy trì những thay ??i về ?ạo ?ức ?? tham dự những trường hợp cấp bách

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%