Chính phủ Peru sẽ ?i ?ến Tòa án Hiến pháp bằng ngh? ??nh của Qu?c h?i

Chính phủ Peru sẽ kháng cáo lên Toà án Hiến pháp sau khi Qu?c h?i phê chuẩn m?t ?ạo luật t?ng lương hưu của quân ??i và cảnh sát về hưu, hôm nay thông báo cho Thủ tư?ng, Mercedes Araóz.

Lima, 22 Tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Pêru sẽ kháng án lên Toà án Hiến pháp sau quyết ??nh của Qu?c h?i phê chuẩn m?t ?ạo luật t?ng lương hưu của quân ??i và "Chúng ta phải ?i ?ến Tòa án Hiến pháp, tại sao? B?i vì chúng ta phải bảo v? hiến pháp," ông Mercedes Araóz, Thủ tư?ng Chính phủ nói. Araóz nói trong m?t cu?c họp báo. Chủ t?ch Qu?c h?i, ông Luis Galarreta, Chủ t?ch Qu?c h?i Hoa Kỳ, nói: "Chúng tôi có trách nhi?m ng?n cản vi?c ban hành luật" ?ược coi là vi hiến, "ông Araóz nói trong m?t cu?c họp báo.

ban hành trong tuần này sự kh?ng kh?ng ?òi luật, b? Phán sự chấp nhận và ?ược ?ề xuất b?i Lực lượng Ph? biến của Fujimorist, ?ã ra l?nh cho cảnh sát và quân ??i về hưu nhận ?ược m?t khoản tiền tương ?ương v?i các nhân viên tích cực, ngoài lương hưu và các quyền lợi b? sung mà họ ?ã có.

Araóz ?ã bình luận ngày hôm nay, về vấn ?ề này, rằng luật ban hành là vi hiến b?i vì Qu?c h?i không th? chấp thuận các quy tắc liên quan ?ến vi?c chi tiêu các sáng kiến ????hay thay ??i h? th?ng hưu trí.

"Điều ?ó b? cấm trong Hiến pháp" nhấn mạnh. Thủ tư?ng Chính phủ ?ã làm rõ rằng ?iều này không có nghĩa là Cơ quan hành pháp ?ang ch?ng lại những người về hưu của Lực lượng Vũ trang và Công an, vì vậy nó ?ược ?ánh giá ?? trình bày m?t dự án của luật pháp ?? cải thi?n tình hình của những người về hưu.

Theo ?iều hành của Peru, luật ?ược thông qua sẽ yêu cầu Nhà nư?c chi thêm 1,250 tri?u da dầu m?i n?m (khoảng 378 tri?u của nền kinh tế thế gi?i.

Trong vấn ?ề này, cựu B? trư?ng Kinh tế Alonso Segura cho biết, trong báo cáo trích dẫn ngày hôm nay của tờ El Comercio, rằng tiêu chuẩn ?ược Qu?c h?i thông qua "rõ ràng hiến pháp ".

" Qu?c h?i không có sáng kiến ????chi tiêu, nhưng dường như họ nghĩ rằng họ có nó và ?iều này không ch? phức tạp trong ngân sách n?m 2018 mà còn ngân sách trong tương lai " cảnh báo.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%