Th�? trường Chứng khoán H�?ng Kông m�? cửa v�?i mức giảm nhẹ 0,07%

Ch�? s�? Hang Seng của S�? Giao d�?ch Chứng khoán H�?ng Kông giảm 22,08 �?i�?m, tương �?ương 0,07% và �?ứng �? mức 29,981.41 trong phiên m�? cửa.

Bắc Kinh, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Ch�? s�? Hang Seng của S�? Giao d�?ch Chứng khoán H�?ng Kông giảm 22,08 �?i�?m, tương �?ương 0,07% và �?ứng �? mức 29,981.41. M�? phiên.