ECB giảm trần tín dụng cho các ngân hàng Hy Lạp bằng cách cải thi?n tính thanh khoản

Ngân hàng Trung ương Châu ?u (ECB) ?ã giảm 1,100 tri?u euro, theo yêu cầu của Ngân hàng Hy Lạp, mức trần tín dụng mà các ngân hàng Hy Lạp có th? yêu cầu thông qua cơ chế thanh khoản cung cấp (ALS).

Athens, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Ngân hàng Trung ương Châu ?u (ECB) ?ã giảm 1,100 tri?u euro, theo yêu cầu của Ngân hàng Hy Lạp, mức trần tín dụng mà ngân hàng Hy Lạp yêu cầu thông qua cơ chế cung cấp thanh khoản (ELA).

Tín dụng t?i ?a có th? ?ược cung cấp cho các thực th? trong nư?c vẫn ? mức 25.800 tri?u euro cho ?ến khi 14 December.

Theo báo cáo của Ngân hàng Hy Lạp, vi?c giảm trần t?i ?a của tín dụng phản ánh tình hình thanh khoản của các doanh nghi?p Hy Lạp có tính ?ến dòng chảy của các khoản tiền gửi từ khu vực tư nhân, cũng như thu nhập từ ?ấu giá trên th? trường tài chính. Trong tháng trư?c, ba trong s? b?n ngân hàng chính của Hy Lạp, Ngân hàng Qu?c gia Hy Lạp (BNG), Ngân hàng Euro và Ngân hàng Piraeus, ?ã ?i ?ến các th? trường tài chính sau ba n?m vắng bóng thông qua vi?c bán trái phiếu ?ược bảo hi?m, chủ yếu là các ?ơn v? th? chế.

Sự tr? lại của th? trường này cho phép họ giảm sự phụ thu?c vào tín dụng của Commonwealth.

Ngân hàng Hy Lạp ?ã nhận ?ược tín dụng khẩn cấp từ ECB sau khi Vào giữa tháng 2 n?m 2015, nó ?ã ngừng chấp nhận khoản nợ Hy Lạp như là tài sản thế chấp trong các hoạt ??ng tái cấp v?n. Vì ECB lại chấp nhận, vào cu?i tháng 6 n?m 2016, Nợ Helena là tài sản thế chấp, trần ELA giảm ?áng k? vì các ngân hàng có th? sử dụng lại công cụ này ?? có ?ược tính thanh khoản.

ELA là cho ?ến lúc ?ó ch? có m?t kênh thông qua ?ó các ngân hàng có th? truy cập tài chính ngắn hạn thông qua Ngân hàng Hy Lạp, mặc dù v?i lãi suất cao hơn mức yêu cầu của ECB tái cấp v?n. Trái phiếu Hy Lạp 10 n?m giao d?ch lúc 8 giờ 30 GMT trên th? trường thứ cấp v?i mức 5,35% trong ngày hôm nay, và phí bảo hi?m rủi ro ?ứng ? mức 499 ?i?m cơ bản.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%