Đ�?ng euro t�?ng lên 1,1828 �?ô la

Đ�?ng euro t�?ng hôm nay trong phiên giao d�?ch Châu �?u của th�? trường tiền t�? và vào lúc 0700 GMT nó �?ã thay �?�?i xu�?ng 1,1828 �?ô la so v�?i 1,1786 �?ô la �?ã �?ược thương lượng vào thứ Tư lúc 16 giờ GMT.

Frankfurt (Đức), ngày 23 tháng 11 (EFE) - Đ�?ng EUR t�?ng ngày hôm nay trên th�? trường giao d�?ch ngoại h�?i của Châu �?u và vào lúc 7 giờ chiều giờ GMT, nó �?ã thay �?�?i thành 1.1828 �?ô la so v�?i mức 1.1786 �?ô la Nó �?ược �?àm phán vào Thứ Tư lúc 16 giờ GMT. Ngân hàng Trung ương Châu �?u (ECB) hôm qua �?ã thiết lập tỷ giá tham chiếu của �?�?ng EUR �? mức 1,1749 �?ô la.