Vi�?t Nam dẫn �?ầu trong vi�?c m�? r�?ng các khu công viên của Đông Nam Á

Th�? trường chứng khoán Vi�?t Nam hôm nay �?ã dẫn dắt xu hư�?ng �?i lên của th�? trường chứng khoán Đông Nam Á, bắt �?ầu v�?i lợi nhuận �? những nơi chính trong khu vực.

Bangkok, ngày 23 tháng 11 (EFE) .- Th�? trường chứng khoán Vi�?t Nam hôm nay �?ã dẫn dắt xu hư�?ng �?i lên của th�? trường chứng khoán Đông Nam Á, bắt �?ầu bằng lợi nhuận tại các th�? trường chính của

Tại Singapore, tỷ l�? trao �?�?i của thành ph�?-bang t�?ng 3,67 �?i�?m, 0,11% và �?ặt ch�? s�? Straits Times �? mức 3.433,69.

t�?ng 1,97 �?i�?m, 0,03% và �?ặt ch�? s�? JCI lên 6,071.75.

Tại Malaysia, th�? trường chứng khoán Kuala Lumpur t�?ng 0,91 �?i�?m, 0,05 KLCI v�?i s�? nguyên là 1.724,45.

Tại Thái Lan, TTCK Bangkok t�?ng 4,35 �?i�?m, 0,25% và �?ặt ch�? s�? SET là 1,717.48 s�? nguyên.

Manila t�?ng 46,15 �?i�?m, 0,56% và �?ặt PSEi có chọn lọc trong toàn b�? 8.311.83.

Tại Vi�?t Nam, sàn Hose �?ã t�?ng 5,81 �?i�?m ch�? s�? VN Index trong toàn b�? 938.47.

Về các loại tiền t�? trong khu vực, các báo giá trên m�?t �?ơn v�? �?ô la do �?ó �?ược �?ặt vào cu�?i ngày:

�?ng Vi�?t Nam 22,675.00

Rupiah Indonesia 13,513.30

Philippine Peso 50,65

Thái Lan 32,71

Ringit Malaysia 4.10

Đô la Singapore 1.34.