Thanh tra lực lượng thương nhân giảm 30% giá trong th? trường Venezuela

Các thanh tra chính phủ Venezuela hôm nay ?ã giám sát hàng tr?m doanh nghi?p tại các th? trường trên cả nư?c, nơi họ bu?c phải hạ giá xu?ng ?ến 30% ?? hạn chế "lợi nhuận thu nhập ", ch?ng" ?ầu cơ "và" chào mừng Giáng sinh vui vẻ "cho người dân vùng Caribbean.

Caracas, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Các thanh tra của chính phủ Venezuela ?ã giám sát hàng tr?m doanh nghi?p tại các th? trường trên cả nư?c hi?n nay, nơi họ bu?c phải giảm giá t?i 30% ?? hạn chế "lợi nhuận", ch?ng "?ầu cơ" và "chào mừng Giáng sinh vui vẻ" cho người dân vùng Caribbean.

"Điều ch?nh giá cả ?ang ?ược sắp xếp trong mọi thứ charcuterie, pho mát (...) Chúng tôi ?ã ra l?nh giảm giá từ 10% ?ến 30% của hầu hết các sản phẩm ", cho biết trong quá trình ki?m tra người ?ứng ?ầu của SuperGendence Qu?c gia cho Bảo v? Quyền Kinh tế Xã h?i (Sundde), William Contreras. Người quản lý giải thích rằng thiết b? này là m?t phần của kế hoạch qu?c gia ?? ki?m tra khoảng 12.000 cửa hàng và ch?ng lại "?ầu cơ" và "tích trữ". Trong chuyến th?m, trong ?ó có ít nhất hai thương nhân b? bắt vì không bán sản phẩm và tích lũy chúng, nhiều người ?ã b? trừng phạt theo các ?iều khoản ch?ng lại "?ầu cơ", "tẩy chay" và các s? li?u khác. Theo công ty tư vấn kinh tế Econometric n?i tiếng, Venezuela ?ã ký kết Tháng 10 trong siêu lạm phát khi ??ng ký lần ?ầu tiên trong l?ch sử lạm phát trên 50%.

biên ?? thay ??i do Chính phủ ?ặt ra - ?ã gây ra sự bùng n? giá không bền vững trong m?t th? trường mà hàng nhập khẩu v?i ?ô la hầu hết các sản phẩm sau khi rơi k?ch tính của sản xuất qu?c gia trong những n?m gần ?ây.

Chính phủ ?? l?i cho tình hu?ng này trên "cu?c chiến kinh tế" của Hoa Kỳ, phe ??i lập và các thương gia suy ?oán vài ?ô la mà Chính phủ giao cho tỷ giá chính thức và ấn ??nh giá theo ??ng ?ô la Mỹ.

Các hi?p h?i doanh nhân và các nhà kinh tế ??c lập, mặt khác, tình hình ?? m? r?ng không ki?m soát ?ược của các cơ s? tiền t? trong bolivar và không ?ủ lượng USD theo tỷ giá chính thức trao chính phủ, hoàn cảnh ?ó kích hoạt nhu cầu và do ?ó giá của ??ng ?ô la Mỹ. Các chiến d?ch như chiến d?ch do người Sundde tiến hành hi?n nay ?ã dẫn t?i vi?c ?óng cửa ti?m và sự biến mất trong quá khứ. sản phẩm từ th? trường, bu?c người bán phải cung cấp sản phẩm b? l?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%