Qu?c h?i phê duy?t sự ?óng góp của Nicaragua vào Quỹ Đầu tư Đa phương

Qu?c h?i (Nicaragua) hôm nay ?ã thông qua sáng kiến ????của Hi?p ??nh thành lập Quỹ Đầu tư ?a biên III (Fomin III) do Ngân hàng quản lý Ngân hàng Phát tri?n Liên Mỹ (IDB).

Managua, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Qu?c h?i (Ngh? vi?n) Nicaragua hôm nay phê duy?t sáng kiến ????của Hi?p ??nh thành lập Quỹ Đầu tư ?a phương III (FOMIN III), quản lý b?i Ngân hàng Phát tri?n liên Mỹ (IDB).

V?i 86 phiếu thuận, Qu?c h?i Nicaragua ?ã thông qua ?óng góp của Nicaragua ?? Fomin III, ?ược quy ??nh tại 5 tri?u của ??ng ?ô la cho giai ?oạn 2019-2023, tuyên b? trong phiên toàn th? phó của chính phủ lâm thời Wálmaro Gutiérrez.

Fomin III cho phép Nicaragua tr? thành m?t phần của các nư?c châu Mỹ Latinh và Theo Gutiérrez, khu vực Caribê nhận ?ược ngu?n tài chính cho các nhóm d? b? t?n thương. "Thách thức của chúng ta là ?ưa MIF vào ngành nông nghi?p, cho các ?ơn v? sản xuất, sang nông thôn, hợp tác xã ", quan chức này nói.

Ngoài ra, ?óng góp này cũng thừa nhận rằng Trung Mỹ" thúc ?ẩy sự phát tri?n của khu vực tư nhân ", ông nói. Fomin tài trợ Chương trình Khí sinh học ? Nicaragua v?i quỹ 6 tri?u ?ô la và ?ã có lợi cho 6.000 gia ?ình ? các vùng nông thôn của ?ất nư?c này. Nicaragua là m?t trong 38 các nư?c tài trợ của Quỹ Đầu tư Đa phương, v?n ?ã giúp ?ầu tư và thực hi?n các dự án k? từ khi nó ?ược thành lập vào những n?m 1990.

Trong d?p này, MIF III dự ??nh s? tiền quyên góp là 340 tri?u ?ô la, sẽ làm vi?c ?? tài trợ cho các dự án từ n?m 2019 ?ến n?m 2023.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%