Hiến pháp của Peru bác bỏ khiếu nại của Toledo ??i v?i l?nh bắt giữ

Toà án Hiến pháp Peru ?ã bác bỏ l?nh bắt giữ habeas corpus của luật sư của cựu T?ng th?ng Alejandro Toledo ch?ng lại l?nh bắt giữ và giam giữ trong 18 tháng ban hành February b?i m?t thẩm phán như là m?t phần của các cu?c ?iều tra của Odebrecht trường hợp.

Lima, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Tòa án Hiến pháp Peru ?ã bác bỏ lời bu?c t?i habeas corpus của luật sư của cựu T?ng th?ng Alejandro Toledo ch?ng lại l?nh bắt giữ và giam giữ trong 18 tháng qua b?i thẩm phán trong m?t cu?c ?iều tra của Odebrecht vào tháng hai.

Trong bản án, công b? ngày hôm nay, các thẩm phán tuyên b? kháng cáo không th? chấp nhận ?ược trong n?m bỏ phiếu ch?ng lại m?t người và cho rằng vi phạm các quyền cơ bản của Toledo chưa ?ược công nhận hợp l?, b? cho là ?ã nhận 20 tri?u ?ô la Mỹ h?i l? từ công ty xây dựng của Brazil

Luật sư Heriberto Jiménez, người bảo v? cựu t?ng th?ng, cáo bu?c rằng Toledo ?ã vi phạm nhiều trường hợp hoặc bằng cấp, do quá trình, ?? bào chữa của mình và ?? bảo v? thủ tục có hi?u quả, khi quyền lực tư pháp ?ã từ ch?i ông kháng cáo ch?ng lại l?nh bắt giữ và ng?n chặn ng?n ngừa.

Ý kiến ?????ó ?ã ?ược ban hành vào tháng Hai b?i thẩm phán Richard Concepción, người ?ứng ?ầu Phòng ?iều tra ?ầu tiên của Phòng Điều tra Hình sự Qu?c gia, sẽ b? ?iều tra vì t?i cáo bu?c t?i ảnh hư?ng ?ến vi?c bán rong và rửa tiền. Theo yêu cầu của V?n phòng B? trư?ng Tư pháp, Toledo ??ng ý v?i Odebrecht về h?i l? v?i s? tiền lên ?ến 20 tri?u ?ô la ?? ??i lấy trao giải ?ấu thầu Đường cao t?c Interoceanic của miền Nam cho công ty của Braxin, vượt qua lãnh th? Peru từ Thái Bình Dương ?ến biên gi?i v?i Brazil.

Toledo hi?n tại anh ta ?ang ? California (Hoa Kỳ), nơi thường trú, không có l?nh bắt giữ qu?c tế theo yêu cầu của chính quyền Peru.

trường hợp Odebrecht ? Peru tập trung vào vi?c theo dõi 29 tri?u ?ô la mà công ty xây dựng Braxin thừa nhận v?i B? Tư pháp Hoa Kỳ ?ã trả cho các quan chức Peru từ n?m 2005 và 2014 ?? ??i lấy hợp ??ng cho hàng tri?u công trình công c?ng. Giai ?oạn này bao g?m các nhi?m vụ t?ng th?ng của Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), ?ược bao g?m trong Điều tra quà tặng cho Metro Lima, và Ollanta Humala (2011-2016), b? bỏ tù vì b? cáo bu?c tài trợ không thường xuyên cho ?ảng của ông.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%