Susana Díaz: Rajoy ch?u trách nhi?m giải phóng tài khoản

Chủ t?ch Andalusian, Susana Diaz, cho biết hôm nay rằng người ?ứng ?ầu Chính phủ, Mariano Rajoy, có trách nhi?m "lấy tài khoản" cho mô hình tài chính m?i autonomic, và có apostille: "Nếu bạn phải ?ặt thêm nhiều tài nguyên, bạn phải ?ặt, bạn phải làm ?iều ?ó."

Brussels, 23 tháng 11 (EFE) .- Chủ t?ch Andalusian, Susana Diaz, hôm nay nói rằng người ?ứng ?ầu Chính phủ, Mariano Rajoy, có trách nhi?m "lấy tài khoản" cho mô hình m?i của tài trợ khu vực và có dấu phẩy: "Nếu bạn phải ?ặt thêm nhiều ngu?n lực, bạn phải ?ặt, bạn phải làm."

Diaz ?ã thực hi?n những cu?c bi?u tình này, các nhà báo, khi ?ược hỏi li?u bà có tin rằng "các tài khoản ?i ra" của h? th?ng tài chính khu vực m?i khi Qu?c h?i phê chuẩn hôm nay về vi?c cải cách luật pháp về bu?i hòa nhạc Basque cho n?m tài chính 2017-2021, v?i s? tiền là 1.300.000 ?.

"Trách nhi?m của các tài khoản ?ược ?ưa ra là từ Rajoy, và nếu anh ta có nhiều ngu?n lực hơn, anh ta phải ?ưa chúng vào, ?? làm ?iều ?ó ", ông ?ã trả lời. Theo chủ t?ch Andalusian, nếu có ngu?n lực ??" giải cứu "các ngân hàng, phải có tiền" ?? duy trì giáo dục, sự phụ thu?c và sức khoẻ của Người Tây Ban Nha ".

" Trách nhi?m của Chủ t?ch Chính phủ phải ?ược thực hi?n khẩn trương ", ông nói.

Về mô hình tài chính m?i, ông nhấn mạnh Ngày 31 tháng 12 là thời hạn ?ược ?ánh dấu b?i Chủ t?ch Chính phủ ?? trình bày ?ề xuất, vì vậy Rajoy "có nghĩa vụ" phải làm như vậy.

"Ngoài ra, có m?t ?iều tôi không hi?u: Nếu bạn ?ang nói ?ến các phó chủ t?ch, B? trư?ng Tài chính và B? trư?ng Ngoại giao ?ã là dự thảo, những gì ?ang chờ ?ợi ", ông hỏi.

?ã yêu cầu tri?u tập H?i ??ng tài chính và tài chính chính sách (CPFF) và phụ thu?c vào cu?c thảo luận v?i các c?ng ??ng tự tr?, và ?ã tái khẳng ??nh rằng ông không hi?u chuy?n gì xảy ra.

"Nếu bạn không, ?ang nói d?i, và nếu Tiếp tục.

rằng Uỷ ban của các chuyên gia ?ã nói rằng thiếu ngu?n tài chính trong các c?ng ??ng tự tr? ?? có th? giải quyết các d?ch vụ công c?ng, ?ó là lý do tại sao nó phải ?ược thực hi?n " ngay lập tức

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%