Venezuela ch? sản xuất 30% lương thực cần thiết ?? duy trì dân s?

Hi?p h?i các nhà sản xuất nông nghi?p của Venezuela (Fedeagro) cho biết hôm nay rằng sản xuất thực phẩm trong nư?c của vùng Caribê ch? ?ạt ?ược cung cấp 30% dân s? và cảnh báo rằng Luật M?i về Giá thỏa thuận sẽ làm t?ng thêm sự sụt giảm trong sản xuất.

Caracas, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Liên minh các hi?p h?i các nhà sản xuất nông nghi?p của Venezuela (Fedeagro) cho biết hôm nay rằng vi?c sản xuất lương thực trong nư?c Caribê ch? ?ạt ?ược ?? cung cấp cho 30% dân s? và cảnh báo rằng Luật về Giá Thỏa thuận m?i sẽ ?ẩy mạnh sản xuất.

"V?i sản xuất qu?c gia, chúng tôi ?ảm bảo rằng thực phẩm Venezuela ch? có 30%, tức là cứ ba ngày ch? có m?t ngày ?ã ?ược bảo ?ảm lương thực v?i những gì ?ã ?ược thực hi?n tại Venezuela ", ông Chủ t?ch Fedeagro, Aquiles Hopkins, trong m?t cu?c phỏng vấn v?i Radio Union Radio của riêng tư. Hopkins nói rằng vi?c cung cấp thực phẩm trong nư?c là "rất hạn chế và rất khan hiếm", vì vậy ông nhấn mạnh rằng thay vì áp dụng ki?m soát chặt chẽ hơn về giá cả của sản phẩm là cần thiết ?? t?ng cường b? máy sản xuất qu?c gia.

"Điều gì liên quan ?ến chúng ta là n?m 2018 (...) vì tất cả các mặt hàng (sản phẩm) ?ang giảm trong n?m nay, "ông nói.

Tương tự như vậy, Hopkins cho rằng Luật giá thỏa thuận m?i ?ã ?ược Qu?c h?i lập hiến Qu?c gia (ANC) sẽ tr? nên "gi?ng nhau hơn", b?i vì v?i "nền kinh tế lạm phát và t?ng lạm phát (...) thì vi?c xem xét lại có th? phải là hàng tuần hoặc hàng tuần".

Nếu không, khẳng ??nh, "?iều gì sẽ xảy ra trong 10 n?m qua sẽ xảy ra: các mặt hàng (sản phẩm) ?ược ?iều ch?nh v?i giá không nhận ra cấu trúc chi phí, nhà sản xuất và Hậu quả trực tiếp là sản xuất giảm ". ?ng nói rằng vi?c ki?m soát giá trong nền kinh tế Venezuela" là m?t sai lầm "rằng" sẽ tiếp tục thúc ?ẩy sự suy giảm bền vững sản lượng qu?c gia trong vòng 10 n?m tr? lại ?ây ".

Hiến pháp Venezuela ?ã thông qua m?t" Luật Giá thỏa thuận "v?i mục ?ích" cô lập "các yếu t?" ?ầu cơ " Theo chính phủ Venezuela, theo Chính phủ Venezuela ?ã thâm nhập vào "h? th?ng giá cả" của ?ất nư?c. Theo chủ t?ch của ANC, Delcy Rodríguez, "?ây là m?t công cụ pháp lý phục vụ cho con người "giữa" cu?c chiến tranh chính tr? to l?n ch?ng lại chiến tranh kinh tế "mà chính phủ ?ã ?? l?i cho tình trạng thiếu hụt và các vấn ?ề khác mà ?ất nư?c ?ang trải qua.

Luật này bao g?m 12 bài báo và" có nhằm mục ?ích thiết lập các nguyên tắc cơ bản và nền tảng cho chương trình giá ?ã ?ược thỏa thuận thông qua ??i thoại và trách nhi?m ??ng b? giữa các khu vực công, tư nhân và c?ng ??ng; công nhân ", theo bài báo 1. Venezuela ?ã ghi nhận các ch? s? siêu lạm phát (lạm phát trên 50%) h?i tháng trư?c, thêm vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng của m?t s? loại thực phẩm, thu?c và các sản phẩm cơ bản.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%