Banco de México sửa lại dự báo thấp về t?ng trư?ng kinh tế n?m 2017

Ngân hàng của Mexico (Banxico) hôm nay ?ã ?iều ch?nh giảm dự ?oán của mình về vi?c m? r?ng GDP (GDP) của cả nư?c trong n?m nay, bằng cách chuy?n nó từ m?t khoảng giữa 2,0 và 2,5% cho m?t trong từ 1,8 ?ến 2,3%, do trận ??ng ?ất vào tháng 9 n?m ngoái.

Mexico, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Ngân hàng Mexico (Banxico) ?ã ?iều ch?nh giảm trong ngày hôm nay v?i kỳ vọng m? r?ng GDP (GDP) của nư?c này trong n?m nay, bằng cách chuy?n nó từ m?t khoảng thời gian từ 2.0 ?ến 2.5% xu?ng còn m?t trong khoảng 1,8 ?ến 2,3%, do trận ??ng ?ất h?i tháng 9 n?m ngoái.

Các trận ??ng ?ất, khiến 471 người thi?t mạng, "làm nó tr? nên cần thiết t?ng trư?ng cho n?m 2017, "mặc dù các hậu quả của nó ??i v?i hoạt ??ng kinh tế" có vẻ như vừa phải và tạm thời ", vi?n phát hành nói.

Khi trình bày báo cáo về sự phát tri?n kinh tế của ?ất nư?c từ tháng 7 ?ến tháng 9, Banxico nhấn mạnh rằng "n?ng lực sản xuất của ?ất nư?c không có dấu hi?u của những hi?u ứng ?áng k? và người ta dự ?oán rằng t?ng cường n? lực tái thiết. Như vậy, ngân hàng trung ương duy trì dự báo về t?ng trư?ng kinh tế n?m 2018 so v?i báo cáo trư?c, giữa 2,0 và 3,0 phần tr?m, trong ?ến mức n?m 2019 nó dự ?oán m?t tỷ l? m? r?ng từ 2,2 ?ến 3,2 phần tr?m. "Dự báo này xem xét m?t ?óng góp cho sự t?ng trư?ng ngày càng ?áng chú ý của cải cách tác ??ng cấu trúc, m?t hi?u ứng thuận lợi của vi?c củng c? sự phục h?i của hoạt ??ng công nghi?p ? Mỹ. Cân bằng rủi ro ??i v?i t?ng trư?ng ?ã xấu ?i và ?ang ?i xu?ng, chủ yếu là do sự không chắc chắn liên quan ?ến ?àm phán lại Hi?p ??nh Thương mại Tự do Bắc Mỹ. (NAFTA).

Điều này không chắc chắn ?ã giữ ?ầu tư ? mức chán nản và có th? là m?t trong những nguyên nhân của sự suy giảm tiêu dùng. Banxico dự ?oán xu hư?ng giảm sẽ tiếp tục cho ?ến khi kết thúc vào cu?i n?m t?i v?i mục tiêu 3,0%.

Ban quản tr? "sẽ giám sát chặt chẽ sự tiến tri?n của tất cả các yếu t? quyết ??nh lạm phát và kỳ vọng trung và dài hạn của nó ", và sự h?i tụ của nó ?? ?ạt ?ược mục tiêu của nó.

Tháng 8 n?m ngoái, m?t bảng trư?c trận ??ng ?ất, Banxico ?ã ?iều ch?nh t?ng dự báo về t?ng trư?ng GDP n?m 2017, ?? thiết lập nó trong khoảng 2% ?ến 2,5% nhờ cải thi?n hi?u suất toàn cầu và th? trường n?i b? linh hoạt.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%