Mexico cảnh báo nguy cơ t?ng trư?ng do không chắc chắn về NAFTA

Mexico hôm nay cảnh báo nguy cơ t?ng trư?ng kinh tế do sự không chắc chắn liên quan ?ến kết quả cập nhật của Hi?p ??nh Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), m?t ngày sau khi vòng ?àm phán thứ n?m giữa các ??i tác của hi?p ??nh kết thúc mà không có tiến b? ?áng k?.

Mexico, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Mexico hôm nay cảnh báo về những rủi ro ??i v?i t?ng trư?ng kinh tế do sự không chắc chắn liên quan ?ến kết quả cập nhật của Hi?p ??nh Thương mại Tự do Châu Mỹ. Bắc (NAFTA), m?t ngày sau khi vòng ?àm phán thứ n?m giữa các ??i tác của hi?p ??nh kết thúc mà không có tiến b? ?áng k?.

Sau cu?c ?àm phán tại thủ ?ô Mexico, Mêhicô, Hoa Kỳ và Canada ?ã ban hành m?t tuyên b? chung vào hôm thứ Ba, trong ?ó họ khẳng ??nh rằng các v? lãnh ?ạo ?àm phán "tập trung vào vi?c thúc ?ẩy càng nhiều càng t?t, v?i mục tiêu giảm b?t sự thiếu hụt và tìm giải pháp.

"Kết quả là, tiến b? ?ã ?ược thực hi?n trong m?t vài chương," họ nói. Các bên khẳng ??nh lại cam kết của mình ?àm phán v?i mục tiêu hoàn tất ?àm phán càng s?m càng t?t và ??ng ý t? chức vòng ?àm phán thứ sáu từ ngày 23 ?ến ngày 28 tháng 1 n?m 2018 tại Montreal, Canada.

Trong khi ?ó, các nhóm ?àm phán sẽ tiếp tục công vi?c của họ trong các cu?c họp chuyên sâu tại Washington (Mỹ) vào giữa tháng 12.

B? Kinh tế Mexico ?ã ?ưa ra tuyên b? riêng của mình, trong ?ó tuyên b? rằng "các cu?c thảo luận kỹ thuật có hi?u quả về tất cả các vấn ?ề."

"Mặc dù không có chương nào ?ã b? ?óng cửa, m?t tiến b? ?ã ?ạt ?ược. ch?ng tham nhũng, vi?n thông, thực thi quy phạm pháp luật t?t, các bi?n pháp v? sinh và ki?m d?ch ??ng thực vật, thuận lợi hóa thương mại, thương mại ?i?n tử, rào cản kỹ thuật thương mại và trong m?t s? phụ lục ngành ", ông nói.

?ng tin tư?ng rằng hi?n ?ại hóa NAFTA thành công có th?" góp phần tái cân bằng m?i quan h? thương mại ? Bắc Mỹ, thương mại và cơ h?i ?ầu tư m?i ", và nhấn mạnh rằng, theo quan ?i?m của Mexico, các công thức liên quan ?ến hạn chế thương mại không trả tiền cho mục ?ích này hoặc t?ng khả n?ng cạnh tranh khu vực. ?ng cũng tuyên b? rằng "Mexico sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình này m?t cách nghiêm túc và cam kết, như ?ã làm cho ?ến nay, ngay cả khi chúng ta không ??ng ý m?t s? kiến ????ngh?".

Mauricio González, người sáng lập của công ty GEA ??i tác tư vấn về chính tr? và kinh tế, nói v?i Efe mà theo ý kiến ????của ông là kết quả của vòng thứ n?m "Nó ?ã ?ược chấp nhận m?t cách hợp lý theo nghĩa nó giữ chúng tôi ?i và trong cu?c trò chuy?n." Không ai biết khi nào họ có th? kết luận các cu?c ?àm phán, nhưng mi?n là bạn tiếp tục nói nó là t?t vì nó có nghĩa là có vấn ?ề thương lượng. b?n ngày liên tiếp t?ng giá ??ng peso Mexico, ?óng cửa ngày hôm nay ?óng cửa ? mức 18,63 USD / ?ô la Mỹ.

Tuy nhiên, ?ại di?n thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer ?ã ?ưa ra m?t tuyên b? vào hôm thứ ba rằng mặc dù tiến b? ?ã ?ạt ?ược trong m?t s? n? lực hi?n ?ại hóa NAFTA trong su?t các cu?c ?àm phán có hi?u lực từ n?m 1994, ông vẫn "lo ngại về sự thiếu tiến b?."

"Cho ?ến nay, chúng ta chưa thấy bằng chứng cho thấy Canada hoặc Mexico sẵn sàng ?? giải quyết nghiêm túc quy ??nh dẫn ?ến m?t cân bằng lại thỏa thuận. "m?t cách nghiêm túc ?? chúng ta có th? ?ạt ?ược những tiến b? ?áng k? trư?c cu?i n?m".

Trong s? những ?i?m gây nhiều tranh cãi nhất của cu?c họp lần thứ n?m ?àm phán là yêu cầu của Hoa Kỳ Hầu hết các thâm hụt thương mại của Mỹ v?i Mexico, vì vậy chính quyền của T?ng th?ng Donald Trump ?ã ?ẩy ?? thay ??i các quy tắc quản lý sản xuất ? tô ? Bắc Mỹ.

Mexico và Canada ?ã tuyên b? rằng ?ề xuất của Mỹ về "quy tắc xuất xứ" là không th? chấp nhận.

Sự khác bi?t cũng t?n tại giữa các ??i tác liên quan ?ến vi?c giải quyết tranh chấp và tính hợp l? của bản thỏa thuận, trong s? các vấn ?ề khác.

Sự thiếu nhất trí về những vấn ?ề này ?ã khiến Ngân hàng Trung ương Mexico cảnh báo rủi ro tri?n vọng t?ng trư?ng kinh tế của nư?c này trong n?m nay, thứ tư giảm từ khoảng 2,0 ?ến 2,5% xu?ng 1,8-2,2%, do trận ??ng ?ất tháng 9 quá khứ.

Các trận ??ng ?ất làm cho 471 người chết "làm cho cần phải xem xét lại các dự báo t?ng trư?ng cho n?m 2017", mặc dù những hậu quả của nó ??i v?i hoạt ??ng kinh tế "có vẻ như ?ã ?ược trung bình và tạm thời ", vi?n phát hành nói.

" Tuy nhiên, ?iều quan trọng cần lưu ý là sự cân bằng của rủi ro ??i v?i t?ng trư?ng ?ã xấu ?i, và b? l?ch (NAFTA) ", ngân hàng trung ương giải thích.

Sự không chắc chắn như vậy là do sự không chắc chắn liên quan ?ến ?àm phán lại Hi?p ??nh Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ?ng nói tiếp: "? mức ?ầu tư chán nản và có th? là m?t trong những nguyên nhân của sự suy giảm tiêu thụ", ông nói thêm.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%