Brazil và Paraguay tái khẳng ??nh rằng thỏa thuận giữa EU và Mercosur có th? kết thúc trong n?m nay

Các Ngoại trư?ng Brazil, Aloysio Nunes, và Paraguay, Eladio Loizaga, ?ã nhắc lại ngày hôm nay rằng họ tin tư?ng rằng thỏa thuận thương mại mà Mercosur và Liên minh ?ã theo ?u?i trong gần hai thập niên Liên minh châu ?u (EU) sẽ ?ược hoàn tất trong n?m nay.

Brazil, Aloysio Nunes, và Paraguay, Eladio Loizaga, ?ã nhắc lại ngày hôm nay rằng họ tin tư?ng rằng thỏa thuận thương mại mà họ ?ã theo ?u?i trong gần hai thập kỷ qua Mercosur và Liên minh châu ?u (EU) sẽ ?ược hoàn thành trong n?m nay.

"Nó sẽ là nền tảng cho vi?c Mercosur (Mercosur) l?n hơn trên thế gi?i", Nunes tuyên b? về khả n?ng ?ó , trong ?ó hai bên tiếp tục làm vi?c v?i hy vọng có th? ký vào tháng 12.

"Chúng tôi hy vọng nó sẽ ?ược kết thúc trư?c cu?i n?m nay" và nó bao g?m "cam kết và lợi ích ??i ứng cho người dân" Châu ?u và Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay, các thành viên của Mercosur, cho biết Loizaga trong m?t tuyên b? chung cho các nhà báo. Các cu?c ?àm phán cu?i cùng ?ã ?ược t? chức tại Brasilia mười ngày trư?c và, theo m?t s? thành viên của các nhóm kỹ thuật của cả hai bên, m?t s? vẫn tiếp tục t?n tại. khó kh?n trong các lĩnh vực của th?t và nhiên li?u sinh học.

Đ? c? gắng cu?i cùng vượt qua những gì dường như là tr? ngại cu?i cùng ?ã th?ng nhất m?t vòng ?àm phán m?i sẽ ?ược t? chức tại Brussels từ ngày 29 tháng 11 ?ến ngày 5 tháng 12. Các cu?c thảo luận m?i này sẽ ?ược t? chức gần như ??ng h?, ít nhất theo ý ??nh th? hi?n b?i cả Mercosur và EU rằng thỏa thuận ?ược ký tại Buenos Aires vào ngày 10 tháng 12, như m?t phần của m?t cu?c họp cấp b? của Thế gi?i Comercio (OMC). Trong tuyên b? của mình, thủ tư?ng Paraguay n?i bật lên vai trò của Brazil trong các cu?c ?àm phán trong những tháng cu?i cùng, trong ?ó ông giữ chức vụ t?ng th?ng. bán ?ảo Mercosur. V? trí xoay vòng này sẽ ?ược thực hi?n b?i Paraguay vào ngày 21 tháng 12, khi nó sẽ nhận nó từ Brazil trong khuôn kh? H?i ngh? Thượng ??nh Mercosur hàng n?m, Nó sẽ ?ược t? chức tại Brasilia và Chủ t?ch Paraguay, Horacio Cartes, ?ã xác nhận tham gia, Loizaga cho biết hôm nay.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%