Châu ?u ?ặt cược vào kinh doanh v?i Iran nhưng lo ngại vẫn t?n tại

Liên minh châu ?u (EU) cam kết thương mại v?i Iran và sự quan tâm của các công ty là không nghi ngờ gì, nhưng hành trình kinh doanh ? nư?c này ?ược theo sau làm bằng bàn chân.

Tehran, ngày 23 tháng 11 (EFE) - Liên minh châu ?u (EU) cam kết thương mại v?i Iran và lợi ích của các công ty là không nghi ngờ gì, nhưng hành trình kinh doanh trong Nư?c này vẫn ?ang làm vi?c v?i bàn tay chì.

Các ??a ch? liên lạc ?ã ?ược khôi phục sau khi thỏa thuận hạt nhân ?ược ký n?m 2015 giữa Iran và sáu cường qu?c, khi m?t sự chuy?n ??i bắt ?ầu các nhi?m vụ thương mại liên tục ?? khám phá những cơ h?i kinh doanh của m?t qu?c gia b? gánh nặng trong nhiều n?m do qu?c tế cấm vận.

Hai n?m sau, các phái ?oàn ?i theo ?ến ?ất nư?c và m?t s? công ty ?ã cài ?ặt và ?ã ký biên bản ghi nh? hoặc hợp ??ng, nhưng m?t cách thận trọng, ?ặc bi?t là những người có kinh doanh ? Mỹ.

Marina Villén

Các nghi ngờ ?ã t?ng tr? lại k? từ khi T?ng th?ng Mỹ, Donald Trump, ?e doạ m?t tháng trư?c ?? từ bỏ thỏa thuận hạt nhân nếu nó không b? sửa ??i và ra l?nh cho Qu?c h?i quyết ??nh có nên ?ưa ra bi?n pháp trừng phạt hay không.

EU ?ã ủng h? thỏa thuận này và m?t s? lãnh ?ạo của họ ?ã viếng th?m vào tháng 11 Iran, trong ?ó có T?ng thư ký d?ch vụ ngoại giao c?ng ??ng, Helga Schmid, và ủy châu ?u về Nông nghi?p, Phil Hogan.

Schmid kêu gọi sự hợp tác l?n hơn v?i Iran, cũng như về n?ng lượng hạt nhân, và Hogan ?? "bình thường hóa quan h? thương mại v?i Iran."

"Chúng tôi mu?n làm ?n v?i Iran", ủy viên h?i ??ng, cao hơn bao g?m hơn 40 công ty châu ?u, và tiết l? rằng thương mại song phương ?ạt ?ược trong n?m nay 10.000.000 ?.

Tuy nhiên, các công ty châu ?u lo sợ sẽ b? trừng phạt b?i các bi?n pháp trừng phạt của Hoa Kỳ vẫn còn hi?u lực, bất chấp vi?c ký kết thoả thuận hạt nhân hoặc bằng những bi?n pháp m?i mà Washington ?ã áp ?ặt hoặc có kế hoạch áp ?ặt.

Theo Joan Mir Piqueras, T?ng giám ??c của công ty rau quả Tây Ban Nha, "khó kh?n" hoặc vi?c Hoa Kỳ rút khỏi hi?p ư?c hạt nhân cu?i cùng là "cái gì ?ó ?ang lên kế hoạch mọi lúc" Anecoop, người ?ã ?i cùng Ủy viên châu ?u ?ến Iran.

"Dĩ nhiên là có những n?i sợ hãi, nhưng tại thời ?i?m ?ó không có trả thù từ Mỹ. Ngoài ra, chúng ta ?ang nói về m?t chế tài giả thuyết và bây giờ v?i sự h? trợ của EU chúng tôi cảm thấy an toàn ", ông nói v?i Efe Piqueras, gi?ng như các doanh nhân khác, ?ánh giá là" cam kết vững chắc và vững chắc của EU " bảo v? các công ty của bạn trong trường hợp Hoa Kỳ có các bi?n pháp quyết li?t.

Trong thời gian này, Nhà Trắng ?ã ?ảm bảo rằng nó không có ý ng?n chặn thương mại giữa EU và Iran, mặc dù nó có cảnh báo ch?ng lại vi?c kinh doanh v?i các công ty liên quan ?ến những người bảo v? Cách Mạng, hi?n di?n trong nền kinh tế Iran nhưng b? Hoa Kỳ cho phép "h? trợ cho khủng b?. "Theo gi?i truyền thông Iran, tuần này B? Tài chính Hoa Kỳ áp ?ặt l?nh trừng phạt ??i v?i hai công ty Iran vì m?i liên h? giữa họ v?i Guardian, trong m?t ??ng thái bao g?m cả hai công ty Đức. Nhiều công ty châu ?u lo ngại ?ầu tư vào Iran vì những bi?n pháp trừng phạt ?ơn phương của Hoa Kỳ, mặc dù m?t s? công ty l?n như Airbus, Total và Siemens, ?ã ký hợp ??ng tri?u phú.

Thoả thuận của Total, m?t b? phận của tập ?oàn sẽ ?ầu tư hơn 4.200 tri?u euro trong lĩnh vực khí ??t của South Pars, b?i vì công ty dầu của Pháp ?ã ch? ra rằng cần xem xét nó nếu chế ?? trừng phạt thay ??i. Theo quan ?i?m của m?t ?ại di?n của m?t công ty châu ?u có trụ s? tại Iran, ông thích nặc danh, hầu hết các công ty ?ều có m?t "h? sơ thấp", mà không quảng cáo các hoạt ??ng của mình hoặc các chuyến ?i của ông ?ến ?ất nư?c này.

Có m?t mong mu?n "cược nhiều hơn" trên th? trường Iran nhưng "sự không chắc chắn" vẫn t?n tại, giải thích ngu?n này cho Efe, ?iều này ch? ra sự gia t?ng trao ??i thương mại mà ch? là vài hợp ??ng quan trọng hoặc các khoản ?ầu tư l?n.

vấn ?ề là tài chính của các dự án, k? từ khi chính phủ Iran không ?ảm bảo có chủ quyền, cũng như sự mi?n cưỡng của các ngân hàng l?n của châu ?u ?? tham gia vào các m?i quan h? v?i Iran ??i v?i các bi?n pháp trừng phạt của Mỹ.

Châu ?u xuất khẩu sang Iran bao g?m các mặt hàng máy móc, thiết b? vận tải và dược phẩm, trong s? ?ó, trong khi ngành Hydrocacbon cũng có rất nhiều tiềm n?ng. Tuy nhiên, sự ?n ??nh và tầm quan trọng của vi?c kinh doanh ? Mỹ tiếp tục ?ược cân nhắc nhiều hơn và, như phó B? trư?ng của Iran Ngoại trư?ng, Abás Araqchí, "không có nư?c châu ?u nào sẽ mất th? trường Hoa Kỳ vì v? trí của nó trên th? trường Iran".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%