Chủ t?ch Ai Cập phê duy?t thỏa thuận hợp tác hải quan v?i Uruguay

T?ng th?ng Ai Cập, Abdelfatah al Sisi, hôm nay ?ã ban hành m?t ngh? ??nh phê duy?t thỏa thuận hợp tác giữa Ai Cập và Uruguay trong khuôn kh? các vấn ?ề hải quan, ?ã ký 28 Tháng 11 n?m 2016, theo bản tin của t?ng th?ng.

Chủ t?ch Ai Cập, Abdelfatah al Sisi, hôm nay ?ã ban hành m?t ngh? ??nh phê duy?t thỏa thuận hợp tác giữa Ai Cập và Uruguay trong khuôn kh? các vấn ?ề Hải quan, ký vào ngày 28 tháng 11 n?m 2016, theo báo cáo của bản tin t?ng th?ng ngày hôm nay.

Ngh? ??nh, ?ược Qu?c h?i Ai Cập thông qua vào ngày 5 tháng 7, bao g?m hợp tác và h? trợ giữa hai nư?c và trao ??i thông tin nhằm ?ảm bảo vi?c áp dụng ?úng luật hải quan và ?? tránh vi phạm. Uruguay xuất khẩu sang Ai Cập vào n?m 2016, các gia súc ?ứng ?ầu tr? giá 6.723.534 ?ô la, chiếm 58% t?ng xuất khẩu sang các nư?c Ảrập, bao g?m len, các sản phẩm từ sữa và b?t giấy.

El Ngày 1 tháng 9, Mercosur thông báo rằng hi?p ??nh tự do thương mại mà kh?i này, bao g?m cả Argentina, Uruguay và Paraguay, bắt ?ầu có hi?u lực, ký kết v?i Ai Cập vào n?m 2010.

Vào ngày 31 tháng 5, Al Sisi ?ã mời các doanh nhân Uruguay ?ến ?ầu tư ? Ai Cập, sau cu?c gặp tại Cairo v?i Chủ t?ch Uruguay, Tabaré Vázquez.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%