Nhà thấp tầng của Argentina cho ánh sáng màu xanh lá cây theo luật ưu tiên mua hàng công c?ng của qu?c gia

Ngày nay, Phòng Thương mại của Argentina ?ã ?ưa ra m?t nửa l?nh trừng phạt ??i v?i m?t dự luật nhằm h? trợ sản xuất qu?c gia trong các vụ mua bán của Nhà nư?c, thông tin từ các ngu?n chính phủ.

Buenos Aires, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Phòng Đại di?n của Argentina hôm nay ?ã ?ưa ra m?t nửa l?nh trừng phạt ??i v?i m?t dự luật nhằm ủng h? sản xuất qu?c gia trong các vụ mua bán của Nhà nư?c, Các ngu?n tin của chính phủ. Sáng kiến ????này, ?ược gọi là "Mua Argentina", sẽ ?ược bỏ phiếu tại Thượng vi?n, nơi cu?i cùng có th? ?ược phê duy?t sau khi nhận ?ược trong Phòng Đại di?n - Hạ vi?n- 188 phiếu ủng h?, bao g?m cả của Kirchnerism, và b?n phiếu ch?ng lại, của các ngh? sĩ cánh tả.

Trong s? các ?i?m chính của pháp luật là sự gia t?ng mức ưu ?ãi ??i v?i hàng hóa của Argentina, từ 7% ?ến 15% ??i v?i doanh nghi?p nhỏ và 5% ?ến 8% ??i v?i các công ty l?n; khi ?ấu thầu cho hàng hoá không sản xuất trong nư?c, hoặc tạo ra m?t chương trình phát tri?n nhà cung cấp qu?c gia.

Ngoài ra, chúng sẽ ?ược dành cho các ?ề ngh? của các công ty Argentina trong mua sắm của các cơ quan hành chính nhà nư?c lên ?ến 1,3 tri?u peso (khoảng 74.000 ?ô la) trong trường hợp hàng hoá và 100 tri?u peso (khoảng 5,7 tri?u ?ô la) trong các dự án nhà ? và các tòa nhà công c?ng. Tương tự như vậy, sẽ có cơ h?i ?? cải thi?n cung cấp của nó trong các cu?c thi cho các doanh nghi?p vừa và nhỏ trong vi?c mua ít hơn 20 tri?u peso (khoảng 1,1 tri?u peso). USD).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%