Phe phản ??i ch? trích vi?c Maduro thiếu các ?ề xuất ?? ?àm phán lại nợ

Phe ??i lập Venezuela hôm nay ch? trích vi?c thiếu kiến ????ngh? của Chính phủ Nicolás Maduro ??i v?i người nắm giữ trái phiếu chính phủ ?? thực hi?n vi?c tái cấp v?n nợ nư?c ngoài mà nư?c ?ó Caribbean cần phải tránh vi?c ?ình ch? các khoản thanh toán ?ã ?ược Standard & Poor's tuyên b?.

Caracas, ngày 14 tháng 11 (EFE) .- Phe ??i lập Venezuela hôm nay ?ã ch? trích vi?c thiếu kiến ????ngh? của Chính phủ Nicolás Maduro ??i v?i các chủ s? hữu trái phiếu chính phủ ?? thực hi?n tái cấp v?n nợ nư?c ngoài mà qu?c gia Caribbean cần tránh ?? hoàn thành vi?c ?ình ch? các khoản thanh toán ?ã ?ược Standard & Poor's tuyên b?.

M?t ủy ban của chính phủ do phó chủ t?ch Tareck el Aissami ?ã gặp Caracas ngày hôm qua v?i những người s? hữu trái phiếu Venezuela, người ?ã ?ược tri?u tập ?? bắt ?ầu thảo luận về vi?c tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc nợ nần.

Trong m?t cu?c họp báo ? Qu?c h?i, phe ??i lập Rafael Guzman mô tả là "thất bại" cu?c họp v?i chủ trái phiếu, ông nói, "không tham dự 20% "của các chủ nợ của Nhà nư?c Venezuela và" nếu không có phương án thay thế nào "hoặc" m?t kế hoạch tái cấp v?n ?ã ?ược trình bày cho họ "

Guzmán cũng ph? báng Chính phủ vì không giải thích cho các chủ s? hữu trái phiếu - m?t s? người ?ã ?i ?ặc bi?t từ Hoa Kỳ - "các bi?n pháp kinh tế mà Chính phủ có th? thực hi?n ?? tạo ra sự tự tin m?i là gì? ?? các khoản vay có th? ?ược tái cấp v?n. "Theo các ngu?n tin gần v?i m?t s? chủ nợ nợ của Venezuela liên lạc v?i Efe, các ?ại di?n của chính phủ Caracas gi?i hạn mình ?? ?? l?i các bi?n pháp trừng phạt tài chính của Hoa Kỳ về các vấn ?ề về tiếp cận tiền mà Nhà nư?c có, ngoài vi?c yêu cầu các chủ nợ hợp tác ?? chấm dứt các bi?n pháp trừng phạt này.

Guzmán El Aissami ch? trích rằng ?ã có "thần kinh (thần kinh) của chủ s? hữu ám ch? họ làm sảnh Kho bạc cho bi?n pháp trừng phạt ?? nâng họ và vì vậy họ ?? có th? trả công trong hòa bình ".

T? chức xếp hạng tín dụng Mỹ Standard & Poor hạ bậc tín nhi?m ngoại t? của Venezuela vào ngoại t? không trả lãi trên hai trái phiếu.

Standard & Poor ?ưa ra quyết ??nh này sau khi không thanh toán k?p thời các nhà chức trách Venezuela về 200 tri?u ?ô la phiếu giảm giá trái phiếu toàn cầu tương ứng ?ược phát hành có kỳ hạn vào n?m 2019 và n?m 2024.

Thanh toán không ?ược thực hi?n sau cu?i tuần này 30 ngày k? từ ngày ân hạn ?ược thực hi?n.

Do ?ó, công ty ?ặt SD / D (mặc ??nh thanh toán có lựa chọn) vào nợ có chủ quyền của Venezuela trong dài hạn và ngắn hạn bằng ngoại t?.

"Vi?c không thanh toán ?ã xảy ra trong m?t vài ngày sau ?ó b?i C?ng hòa ?ã có trách nhi?m của Chính phủ ?? ra l?nh cho các khoản thanh toán này mu?n ", Phó, người ?? l?i cho sự vô ích của cu?c họp hôm thứ Hai "Đánh giá t?i t? nhất" mà Standard & Poor ?ưa ra ??i v?i nợ của Venezuela.

Guzmán cũng nhắc nh? rằng bất kỳ khoản tái cấp nợ nào cũng phải ?ược Qu?c h?i phê chuẩn ?? ?ược hợp pháp.

K? từ chiến thắng của phe ??i lập trong cu?c bầu cử vào tháng 12 n?m 2015, Chính phủ ?ã không ?ưa ra ngân sách hoặc luật nợ trư?c Tòa, ?ã ?óng cửa ngoài các ngu?n tài chính qu?c tế.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%