Pháp sẽ bỏ phiếu ch?ng lại sự cho phép glyphosate trong hơn 3 n?m

Pháp sẽ bỏ phiếu bất kỳ ?ề ngh? cho m?t ủy quyền m?i của châu ?u trong ba n?m glyphosate, m?t trong những chất di?t cỏ ?ược sử dụng nhiều nhất trong nông nghi?p, công b? ngày hôm nay B? trư?ng B? chuy?n ??i Sinh thái, Nicolas Hulot.

Paris, ngày 08 tháng mười m?t (EFE) .- Pháp sẽ bỏ phiếu ch?ng lại ?ề ngh? bất kỳ cho m?t vượt chính ba n?m châu ?u m?i của glyphosate, m?t trong những thu?c di?t cỏ sử dụng r?ng rãi nhất trong nông nghi?p, Hulot ?ã cảnh báo, trong m?t cu?c phỏng vấn ?ược phát sóng b?i "RMC" và "BFMTV", ?ề cập ?ến vi?c "bỏ phiếu trong 5 n?m", ông Nicolas Hulot tuyên b? hôm nay là B? trư?ng B? chuy?n ??i Sinh thái, Nicolas Hulot. ý ??nh của Ủy ban châu ?u ?ề ngh? v?i các qu?c gia thành viên về vi?c ??i m?i quyền kinh doanh glyphosate trong n?m n?m nữa.

?ng khẳng ??nh rằng Pháp sẽ bỏ phiếu ch?ng lại bất kỳ sự kéo dài nào vượt quá ba n?m, m?t khoảng thời gian mà nó có th? ?ược xem là hợp lý khi người nông dân phải tìm ra giải pháp thay thế cho ?iều này .

Các ?ại di?n của các nư?c EU và Ban Điều hành C?ng ??ng ?ã họp vào ngày 25 tháng 10 ?? quyết ??nh về vi?c ??i m?i, nhưng cu?i cùng quyết ??nh trì hoãn bỏ phiếu cho sự phân chia giữa chúng.

B? trư?ng Pháp nói rằng nếu ông không vững chắc, glyphosate sẽ có ?ược sự cho phép trong 10 n?m nữa và nhấn mạnh "Pháp ?ang dẫn ?ầu" trong ý ??nh cấm nó.

Khi ?ược hỏi li?u thu?c di?t cỏ này là gây ung thư, m?t vấn ?ề tranh chấp giữa các ủy ban khoa học trả lời rằng tin rằng "rất nhiều trong CIRC", trung tâm nghiên cứu ung thư của T? chức Y tế Thế gi?i (WHO), ?ã li?t kê nó như là có khả n?ng gây ung thư và "chưa bao giờ ?ược sai lầm ".

" Áp dụng nguyên tắc phòng ngừa (...) Đừng chờ ?ợi ?? có m?t danh sách những nạn nhân bi thảm ?? hành ??ng. "

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%