M?t hi?p h?i các dẫn xuất tài chính khẳng ??nh "mặc ??nh" của Venezuela và PDVSA

M?t hi?p h?i qu?c tế của th? trường phái sinh tài chính khẳng ??nh hôm nay rằng Venezuela và công ty dầu khí qu?c doanh PDVSA phát sinh "mặc ??nh", m? ?ường cho ?òi b?i thường bảo hi?m về nợ.

New York, ngày 16 tháng 11 (EFE) .- M?t hi?p h?i qu?c tế của th? trường phái sinh tài chính khẳng ??nh ngày hôm nay rằng Venezuela và công ty dầu qu?c doanh PDVSA phát sinh trong "mặc ??nh" m? ra cách ?? yêu cầu b?i thường bảo hi?m nợ nần.

Quyết ??nh này ?ã ?ược thông qua b?i Ủy ban châu ?u của Hi?p h?i Hoán ??i và Derivatives Qu?c tế (ISDA), từ m?t truy vấn cao vài ngày trư?c về các trái phiếu có chủ quyền của Venezuela và của công ty dầu của qu?c gia ?ó.

Mười l?m ?ại di?n của ủy ban ?ã bỏ phiếu kín cho vấn ?ề li?u Venezuela có phải ch?u khoản tiền không thanh toán trái phiếu của mình hay không. phát sinh từ vi?c không trả các khoản tín dụng từ Venezuela, vì vậy ông quyết ??nh gặp lại vào thứ hai t?i "?? tiếp tục thảo luận về các hành ??ng"

Quyết ??nh này m? ?ường cho vi?c ?òi b?i thường của khoản tiền bảo hi?m tín dụng không thanh toán, mặc dù cách thức mà nó sẽ hành ??ng, bao g?m cả s? tiền phải trả, sẽ có do h?i ??ng ISDA quyết ??nh sau ?ó.

Cu?c bỏ phiếu ngày hôm nay có sự tham dự của ?ại di?n các t? chức tài chính như JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citibank, Deutsche Bank và Société Générale. Thông báo, ?ược dự ?oán trong các phương ti?n truyền thông tài chính, ?ược biết ?ến nhiều ngày sau khi các cơ quan xếp hạng khác hạ cấp xu?ng mức "mặc ??nh" hoặc ?ình ch? thanh toán cho các công cụ tài chính khác nhau của Venezuela và PDVA do sự chậm tr? trong thanh toán hoặc không tuân thủ.

Cũng ?ược biết trong khi Chính phủ Venezuela ?ang c? gắng ?àm phán v?i các chủ nợ của mình về vi?c tái cấu trúc nợ nư?c ngoài.

Theo các tính toán chính thức, Venezuela có t?ng nợ gần 150.000 tri?u ?ô la.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%