Sự không hài lòng của người Tây Ban Nha v?i cu?c s?ng của họ t?ng vọt trong thập kỷ qua

Sự bất mãn của người Tây Ban Nha v?i cu?c s?ng của họ ?ã làm trầm trọng thêm ba lần mức trung bình của OECD từ n?m 2005 ?ến n?m 2015 trong b?i cảnh tình hình lao ??ng xấu ?i rõ nét do cu?c khủng hoảng và Mặc dù qu?c gia nằm trong s? n?m qu?c gia có tiến b? nhất trong các ch? s? về chất lượng cu?c s?ng.

Paris, ngày 15 tháng 11 (EFE) .- Sự bất mãn của người Tây Ban Nha v?i cu?c s?ng của họ ?ã làm trầm trọng thêm ba lần mức trung bình của OECD trong khoảng từ n?m 2005 ?ến n?m 2015 trong b?i cảnh tình hình xấu ?i rõ r?t khủng hoảng lao ??ng và mặc dù ?ất nư?c nằm trong s? 5 qu?c gia có tiến b? nhất trong các ch? s? về chất lượng cu?c s?ng. Trong báo cáo ??nh kỳ hai n?m m?t lần về các ch? s? về phúc lợi ?ược T? chức Hợp tác và Phát tri?n Kinh tế (OECD) công b? hôm nay, n?m 2015- những dữ li?u gần ?ây nhất- Người Tây Ban Nha cho cu?c s?ng của họ 6,4 trong s? 10 người, khi nhóm các nư?c thành viên là 6,5.

Đây là mức giảm ?áng k? so v?i 10 n?m trư?c, khi Tây Ban Nha cao hơn ?áng k? so v?i mức trung bình (7,1 so v?i 6,7).

Nếu bạn tìm kiếm lý do của sự thất bại này trong các ch? s? khác về phúc lợi, rõ ràng nhất là trong thế gi?i công vi?c, và ?? minh hoạ nó t?t nhất là mất an ninh trong vi?c làm (?o lường trong sự sụt giảm thu nhập mong mu?n từ tiếp tục thất nghi?p hoặc mất vi?c) Sau khi h?i phục trong phần ?ầu của cu?c khủng hoảng, nó ?ã ?ạt ?ến ??nh ?i?m vào n?m 2012 và, mặc dù nó ?ã giảm k? từ ?ó, nó vẫn tiếp tục t?ng gấp ba lần mức ??ng ký trong n?m 2007.

Tương tự v?i tỷ l? thất nghi?p dài hạn (trên 12 tháng), t?ng vọt từ mức ?ó. cho ?ến n?m 2013, khi nó ?ạt ?ến mức 13%, so v?i mức trung bình là 2.8% trong OECD. Sự suy thoái của th? trường lao ??ng ?ã ảnh hư?ng ?ặc bi?t ?ến người trẻ nhất, của nghề nghi?p thấp hơn ba lần so v?i dân s? trung niên, m?t sự khác bi?t cao hơn nhiều so v?i mức trung bình của các qu?c gia khác của t? chức.

Tây Ban Nha là Cu?c khủng hoảng ? nư?c có tỷ l? thất nghi?p cao nhất ch? ?ứng sau Hy Lạp, và ?iều này ?ã ?ược cân nhắc khi thực tế thu nhập ròng của h? gia ?ình ?ã giảm 6% giữa n?m 2005 và 2015, m?t trong s? sự suy giảm l?n hơn ? các nư?c phát tri?n, trong ?ó trên phạm vi toàn cầu t?ng 8% trong giai ?oạn ?ó.

Và mặc dù ?iều này có vẻ mâu thuẫn nhưng thu nhập thực tế của người lao ??ng (những người không b? mất vi?c làm) t?ng thêm 7% trong 10 n?m.

M?t ảnh hư?ng của vi?c mất sức mua này là tỷ l? phần tr?m thu nhập phải phân b? ?? trang trải chi phí gia ?ình ?ã t?ng từ 18,2% lên 21,8%, m?t trong những chương trình khuyến mãi l?n nhất như thất nghi?p, Tây Ban Nha xuất hi?n trong các quán cà phê trong tỷ l? phần tr?m thấp nhà trường và người l?n có kỹ n?ng lao ??ng thấp, trong cả hai trường hợp antepenúltimos.

Tây Ban Nha ít hài lòng v?i sự hoạt ??ng của nền dân chủ của nó hơn mức trung bình Các nư?c châu ?u của OECD, ?ặc bi?t là v?i các chính sách giảm sự bất bình ?ẳng (họ ?ã ?ặt ra 3 ?i?m trong 10) hoặc v?i sự có mặt của các cơ chế tham gia trực tiếp (4).

Ch? có 23% dân s? cảm thấy rằng họ có th? ảnh hư?ng ?ến chính phủ, nghĩa là ít hơn 10 ?i?m so v?i toàn b? "câu lạc b? qu?c gia". và khi ?ược hỏi nếu tham nhũng lan tràn trong chính phủ, 82% trả lời m?t cách khẳng ??nh, so v?i 56% trong OECD.

Cùng v?i những dấu hi?u này sự suy giảm rõ ràng trong nhận thức của cu?c s?ng của họ, các tác giả của báo cáo cũng báo cáo rằng Tây Ban Nha là nư?c thứ n?m, sau Slovakia, Estonia, Latvia và Ba Lan, nơi các ch? s? về chất lượng cu?c s?ng ?ã ?ược cải thi?n từ n?m 2005 ?ến n?m 2015.

Ví dụ, tu?i thọ, ?ã t?ng khoảng ba n?m trong khoảng thời gian ?ó lên 83 n?m, Tây Ban Nha ? v? trí thứ hai, ch? ?ứng sau Nhật Bản (83,9).

Nó cũng dẫn ?ầu về mặt an ninh cá nhân, v?i vi?c giảm trong mười n?m của tỷ l? giết người hoặc t?ng tỷ l? những người nói họ cảm thấy an toàn khi ?i b? m?t mình vào ban ?êm (từ 65% lên 83%).

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%