Mexico t?ng lương t?i thi?u 10,4% và vẫn duy trì ? mức 4,7 ?ô la m?i ngày

Chính phủ Mexico, các doanh nhân và các hi?p h?i ??ng ý t?ng mức lương t?i thi?u chung lên 10,4%, từ 80,04 (4,3 ?ô la) lên 88,36 pesos m?t ngày (4,7 ?ô la) từ 1 Tháng 12, T?ng th?ng Enrique Peña Nieto thông báo ngày hôm nay.

Mexico, ngày 21 tháng 11 (EFE) .- Chính phủ Mexico, các doanh nhân và các công ?oàn ?ã ??ng ý t?ng mức lương t?i thi?u chung lên 10,4%, từ 80,04 (4,3 ?ô la) lên 88,36 pesos m?t ngày ( ?ô la) vào ngày 1 tháng 12, thông báo v?i T?ng th?ng Enrique Peña Nieto hôm nay. "V?i mức t?ng này, trong n?m n?m qua, mức lương t?i thi?u ?ã phục h?i 20% về giá tr? thực, ?ây là 45 phần tr?m giá tr? danh nghĩa, v?n ?ã không xảy ra hơn 30 n?m trư?c ?ây ", ông nói tại m?t sự ki?n t? chức tại nơi cư trú của Los Pinos.

Peña Nieto ?ng nh? lại rằng vào ?ầu tháng 12 n?m 2012, mức lương t?i thi?u ch? là 60 peso (3,19 ?ô la). "Sự gia t?ng này, ông nói, trái ngược v?i" sự mất ?i?n Ch? mua ?ược ngược lại, 21% theo giá thực tế, ?ược ghi lại trong 18 n?m của ba chính quyền cu?i cùng. "

Mức lương t?i thi?u tại Mexico, mà vẫn là m?t trong s? thấp hơn Mỹ Latinh ", nên ?ược bù ?ắp công bằng, và sau nhiều thập kỷ tụt hậu chúng ta ?ã ?i theo hư?ng ?ó v?i trách nhi?m", ông nói.

Trên tất cả, ông nói thêm, "?ảm bảo m?t nh?p ?i?u liên tục và ?n ??nh cho phép duy trì ?n ??nh kinh tế, ?n ??nh kinh tế vĩ mô của chúng ta, tỷ l? lạm phát thấp, ??ng thời có mức lương cao hơn ??i v?i người lao ??ng ". V?n phòng Lao ??ng và An sinh Xã h?i (STPS) và Ủy ban Mức lương t?i thi?u qu?c gia (Conasami) cho biết trong m?t tuyên b? chung rằng sự gia t?ng "Nó có th? ?em lại lợi ích cho m?t tri?u 271 nghìn công nhân làm vi?c toàn thời gian có mức lương t?i thi?u."

Trong khi ?ó mức lương t?i thi?u chuyên nghi?p bắt ?ầu từ Tháng 1 n?m 2017 t?ng 3,9%. STPS và Conasami, bao g?m ?ại di?n của Chính phủ, người sử dụng lao ??ng và người lao ??ng, ngày nay ám ch? ?ến hi?u quả hoạt ??ng t?t của kinh tế ? Mêhicô, v?i sự cân bằng t?t hơn giữa ngành trong và ngoài nư?c.

Điều này là do hoạt ??ng t?t của các chính sách kinh tế vĩ mô, ?ặc bi?t là v?i sự tiến b? của cải cách ?ã làm t?ng khả n?ng phục h?i của nền kinh tế khi ??i mặt v?i cú s?c từ bên ngoài, ?ưa ra vi?n cảnh tích cực vào cu?i n?m 2017.

Confederación Patronal de la C?ng hoà Mêhicô (Coparmex) ?ã kêu gọi Conasami t?ng mức lương t?i thi?u chung lên 95,25 peso (n?m ?ô la) ?? ?ạt ?ược mức phúc lợi.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%