trễ
USD/CNH Real-Time trích dẫn | thị trường khép kín
6.8451
+0.0100 +0.1500%
    |           |