trễ
USD/CHF Real-Time trích dẫn | thị trường khép kín
0.9581
-0.0008 -0.0900%
    |           |