Vestager thấy sự ch?ng chéo "rất nghiêm trọng" trong các th? trường Lufthansa và Air Berlin

Ủy viên châu ?u về Cạnh tranh, Margrethe Vestager, cho biết ngày hôm nay rằng Lãnh ?ạo EU ?ang phân tích "rất kỹ lưỡng" vi?c mua lại Air Berlin b?i Lufthansa, phát hi?n ra "rất nghiêm trọng" ch?ng chéo trên th? trường của cả hai công ty.

Brussels, 21 Tháng 11 (EFE) .- Ủy viên châu ?u về Cạnh tranh, Margrethe Vestager, hôm nay cho biết, nhà quản lý EU ?ang phân tích "rất kỹ" vi?c mua lại Air Berlin b?i của Lufthansa, ?ã phát hi?n ra sự ch?ng chéo "rất nghiêm trọng" trên th? trường của cả hai công ty.

"Trong sự sáp nhập của Lufthansa và Air Berlin, chúng tôi ?ang ?iều tra những th? trường này m?t cách tri?t ?? b?i vì chúng ta thấy sự ch?ng chéo rất nghiêm trọng. tuyên b? chính sách của Đan Mạch trong m?t cu?c ?iều trần tại Ủy ban Kinh tế của Qu?c h?i Châu ?u.

Đ?i v?i Ủy viên, vi?c mua như ?ề xuất có th? dẫn ?ến m?t giá cả t?ng không khí trong các tuyến ?ường do các công ty cung cấp.

?ng ?ã ch? ra rằng bây giờ Air Berlin không còn hoạt ??ng trên th? trường, họ ?ã ?ược phát hi?n thay ??i trong hoạt ??ng của các cơ chế ?? xác ??nh giá của các tuyến.

"Chúng ta có th? thấy ngay rằng có m?t phản ứng trên th? trường khi m?t s? tuyến ?ường không còn ?ược cung cấp và m?t s? máy bay trên ?ất liền ", ông giải thích.

Vào ngày 12 tháng 10, Tập ?oàn Lufthansa quyết ??nh mua 210 tri?u euro cho hầu hết Air Berlin, m?t công ty có tuyên b? phá sản vào giữa tháng 8 và sẽ ?ầu tư 1,500 tri?u euro.

Bây giờ, hoạt ??ng ?ang chờ ?? nhận ?ược ánh sáng xanh của Brussels.

Về vi?c sáp nhập Công ty hoá chất và dược phẩm Bayer v?i công ty công ngh? sinh học nông nghi?p Monsanto nói rằng "?iều quan trọng" là nông dân vẫn có th? lựa chọn giữa các loại các sản phẩm như thu?c trừ sâu và duy trì sự ??i m?i trong ngành sau khi mua lại.

Về vi?c tiết l? "giấy thiên ?ường", về hoạt ??ng của các công ty và các nhân vật công c?ng ? các vùng lãnh th? không rõ ràng, Vestager nói rằng "quá s?m" ?? nói li?u các vụ ki?n sẽ ?ược m? ra ??i v?i các công ty ?ã tránh phải n?p thuế tại Liên minh châu ?u hay không Brussels hi?n nay ?ang phân tích thông tin về cu?c ?iều tra báo chí ?ó.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%