Venezuela hủy bỏ ?ấu giá tiền t? vì không th? thanh lý s? tiền ?ược trao

Ủy ban Đấu giá của h? th?ng tiền t? của Venezuela trao tiền ?ô la Mỹ theo tỷ giá h?i ?oái ?ược ki?m soát và ?ược gọi là Dicom, hủy bỏ cu?c ?ấu giá vào ngày 31 tháng 8 do không th? thanh lý những người ?ã ?ược trao giải, báo chí ??a phương báo cáo hôm nay.

Caracas, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Ủy ban Đấu thầu h? th?ng tiền t? Venezuela trao ?ô la Mỹ v?i tỷ giá ki?m soát và ?ược gọi là Dicom, hủy bỏ cu?c ?ấu giá vào ngày 31 tháng 8 vì không th? thanh toán ?ược những người ?ã ?ược trao giải, báo chí ??a phương ?ã báo cáo hôm nay.

"Ủy ban Đấu giá Tiền t? này báo cáo rằng họ ?ã quyết ??nh hủy bỏ phiên ?ấu giá N-CS-SO-015-17 liên quan ?ến các giải thư?ng ?ược trao cho lợi ích của các cá nhân và tự nhiên; Maldonado, chủ t?ch của ủy ban thông qua m?t tuyên b?.

Các nhà nư?c Venezuela có ??c quyền về vi?c bán ngoại t?, mang ?ến cho các công ty và cá nhân v?i m?t t?c ?? c? ??nh bên ngoài th? trường tự do. nhiều chuyên gia, Chính phủ ?ã hy sinh vi?c phân b? ngoại t? cho khu vực tư nhân ?? phân b? tiền ?? trả nợ nư?c ngoài, m?t cam kết v?n ?? Nhà nư?c theo Tài chính.

Chủ t?ch Nicolás Maduro ?ã ra l?nh ?ầu tháng này về vi?c thành lập m?t ủy ban ?? ??i phó v?i các chủ s? hữu trái phiếu về khả n?ng tái cơ cấu hoặc tái tài trợ nợ nư?c ngoài cho phép nó tiếp tục tôn trọng các cam kết tài chính của mình. Chavico cầm quyền ?? l?i cho sự gián ?oạn trong vi?c phân b? ngoại t? cho vi?c "phong tỏa bất hợp pháp" tình hình kinh tế do Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng ??i v?i Venezuela, mà theo Nhà ?iều hành làm cản tr? và ng?n cản "hoạt ??ng của các phóng viên ?ược sử dụng b?i h? th?ng tài chính qu?c gia công c?ng và tư nhân ?? chuy?n ??i ngoại h?i. "Theo ủy ban của Dicom," tạo ra trong s? các hậu quả khác không th? thực hi?n thanh lý cho lợi ích của người tự nhiên và những luật pháp ?ã ?ược phán xét "trong cu?c bán ?ấu giá nói trên, bất chấp những" n? lực "?ã ?ược thực hi?n.

Venezuela ?ược ?iều ch?nh ki?m soát chặt chẽ hơn m?t n?m. trong ?ó nhà nư?c ??c quyền về quản lý tiền t? thông qua m?t h? th?ng hành chính rườm rà. Ngoài ra, qu?c gia Caribbean ?ã ?ạt ch? s? vào tháng trư?c lạm phát t?ng lạm phát (lạm phát trên 50%), ?ược b? sung vào sự thiếu hụt nghiêm trọng của m?t s? thực phẩm, thu?c và các sản phẩm cơ bản.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%