Th? trường chứng khoán Mỹ Latinh ?óng cửa, trong khi Ph? Wall nhu?m ?ỏ

Th? trường chứng khoán ? Mỹ Latinh ?óng cửa ngày hôm nay cao hơn, trong khi th? trường ph? Wall tr? nên ?ỏ khi ??i mặt v?i sự không chắc chắn về cải cách thuế ? Hoa Kỳ.

Bogota, ngày 17 tháng 11 (EFE) .- Th? trường chứng khoán ? Mỹ Latinh ?óng cửa ngày hôm nay cao hơn, trong khi th? trường ph? Wall tr? nên ?ỏ khi ??i mặt v?i sự không chắc chắn về cải cách tài chính ? Hoa Kỳ. Mỹ.

Ch? s? Dow Jones Industrial Average, các ch? s? chính của chạy New York, và giảm 0,43% 23.358,24 s? nguyên dài, có chọn lọc ch? s? S & P 500 mất 0,26% xu?ng còn 2.578,86 ?ơn v? và ch? s? Nasdaq ?ã t?ng 0,15% xu?ng còn 6.782,79 ?i?m.

Thương nhân trên sàn bán hàng New York ?ẩy cho toàn b? phiên, ngoại trừ m?t nửa ngày mai khi Nasdaq ?ạt ?ược mức t?ng nhẹ trong giai ?oạn cu?i, v?i sự chú ý trong thủ tục ngh? vi?n của cải cách tài chính.

Sau khi ?ược phê duy?t Thứ n?m này thay mặt Hạ vi?n, bây giờ tất cả mắt ?ều nằm trong dự luật cải cách tài chính vẫn tiếp tục ?ược thương lượng tại Thượng vi?n.

Như vậy, Các th? trường Mỹ Latinh ?óng cửa cao hơn, ngoại trừ Buenos Aires. Th? trường chứng khoán Sao Paulo t?ng 1,28% và ch? s? Ibovespa của nó, tham chiếu ?ến ván sàn, ?ứng ? mức 73.437 ?i?m, v?i kh?i lượng giao d?ch là 7.772 tri?u real (khoảng 2.384 tri?u ?ô la).

Ch? s? chính của S? Giao d?ch Chứng khoán Mexico (BMV), Ch? s? giá và Con s? này ?ã t?ng 0,23% và ?óng cửa ? mức 47,857.14 chiếc trong phiên giao d?ch v?i 10,215 tri?u peso (539,3 tri?u USD). Plaza de Santiago t?ng 1,45% trong ch? s? chính, IPSA, ?óng cửa ? 5.391.75 s? nguyên, v?i vi?c trao ??i giấy tờ cho 114.313.526.615 peso (khoảng 182.31 tri?u ?ô la).

Toàn cầu trái phiếu Montevideo Giao d?ch chứng khoán (BVMBG) ?ã ?ược quan sát 0,02% và ?ược nằm ? 115,77 ?i?m, t?ng lượng giao d?ch ?ạt trọng lượng 9.532.864 (324.324 ?ô la Mỹ). Th? trường chứng khoán Colombia t?ng 0,48% về ch? s? v?n hóa (Colcap), ?óng cửa ? mức 1,443.55 ?ơn v?, sau m?t ngày giao d?ch chứng khoán 60,277.61 tri?u peso (20.090.000 USD).

Ch? s? S & P / BVL Peru chung ?óng cửa ? mức 19.518,28 toàn, sau khi tiến 0,68% và t?ng c?ng 41.963.503 ?ế 12,907,875 ?ô la). Về mặt thi?t hại, ch? s? Merval của Buenos Aires giảm 0,50% xu?ng còn 27,131.57 ?i?m sau khi có doanh thu 510.22 tri?u euro. hàng tri?u ?ô la). Sự phát tri?n của th? trường chứng khoán Mỹ Latinh là như sau:

Các ?i?m ?óng cửa th? trường

SAO PAULO + 1,28% 73.437

MEXICO + 0,23% 47,857,14

BUENOS AIRES -0,50% 27,131.57

SANTIAGO + 1,45% 5,391,75 1,443.55

LIMA + 0,68% 19,518.28

MONTEVIDEO + 0,02% 115,77

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%