S�? Giao d�?ch Chứng khoán Seoul m�? cửa v�?i mức t�?ng 0.14% lên 2,537.59 �?i�?m

Ch�? s�? Kospi của th�? trường Hàn Qu�?c m�? cửa ngày hôm nay v�?i mức t�?ng 3,60 �?i�?m, 0,14%, �?ứng �? mức 2.537,59 �?i�?m.

Seoul, ngày 20 tháng 11 (EFE) .- Ch�? s�? Kospi của th�? trường Hàn Qu�?c m�? cửa ngày hôm nay v�?i mức t�?ng 3,60 �?i�?m, 0,14%, �?ứng �? mức 2.537,59 �?i�?m.