Shakira quản lý 31,6 tri?u euro ? Malta và Luxembourg

Shakira, người s?ng ? Barcelona v?i ch?ng, cầu thủ bóng ?á Barcelona, ????Gerard Piqué, và hai con của họ, có trụ s? tại thiên ?ường thuế của Bahamas, theo "giấy tờ của thiên ?ường ", ?ảm bảo rằng ca sĩ người Colombia quản lý 31,6 tri?u euro ? Malta và Luxembourg.

Pa-ri, 07 Tháng 11 (EFE) .- Shakira, người s?ng ? Barcelona v?i ch?ng, cầu thủ Barcelona Gerard Pique, và hai ?ứa con, ?ang cư trú tại các thiên ?ường thuế của Bahamas, theo tiết l? "giấy tờ thiên ?ường", ?ảm bảo rằng ca sĩ người Colombia quản lý 31,6 tri?u euro ? Malta và Luxembourg.

Đây là tiền thu ?ược từ bản quyền của bài hát của ông, ông quản lý ? hai nư?c có lợi thế về thuế, ch? ra tờ báo Le Monde của Pháp, m?t trong những phương ti?n truyền thông ?ã tham gia ?iều tra về "vai trò của thiên ?ường ". Ezequiel Camerini, m?t trong những luật sư của Shakira, ?ã nói rõ rằng khách hàng của ông có m?t tài sản ? các hòn ?ảo của Bahamas, nằm ? vùng bi?n Caribê, từ 2004. "Những n?m tiếp theo anh ấy phải ?i du l?ch không ngừng ngh? và anh ấy ?ã dành phần l?n thời gian ? các qu?c gia khác nhau. M?t phần trong chuyến lưu di?n" Sale el Sol ', anh ?ã cho 110 bu?i bi?u di?n trên khắp thế gi?i " Camerini.

Luật sư cũng nh? lại rằng Shakira ?ã trải qua thời gian dài ? Hoa Kỳ, nơi anh tham gia chương trình tài n?ng âm nhạc "Tiếng nói".

trong s? 31,6 tri?u euro ?ược thực hi?n từ n?m 2007 thông qua công ty Turnesol của Malta, "?áp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý ?? hoạt ??ng như vậy", theo lời của Camerini cho tờ báo Tây Ban Nha El confidencial, m?t người tham gia ?iều tra.

Các "giấy tờ của thiên ?ường" là m?t cu?c ?iều tra báo chí ?ược thực hi?n b?i các Hi?p h?i qu?c tế của Các nhà báo ?iều tra (ICIJ) và trong ?ó có 382 người cung cấp thông tin từ gần m?t tr?m cơ quan truyền thông ?ã tham gia.

Họ ?ã phân tích hơn 13 tri?u tài li?u b? rò r? về các hoạt ??ng của hơn 127 nhà chính tr? và nhân dân trong vùng lãnh th? không rõ ràng từ n?m 1950 ?ến n?m 2016.

Trong s? các phương ti?n truyền thông ?ã tham gia là The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación, hoặc La Sexta và El Confidencial của Tây Ban Nha. Ngay trư?c khi tên của ông xuất hi?n liên quan ?ến "giấy tờ của thiên ?ường", Shakira tuyên b?, vì lý do bác sĩ, hủy bỏ bu?i hòa nhạc ?ầu tiên của tour du l?ch của họ trên thế gi?i "El Dorado", ?ược lên kế hoạch cho ngày mai tại thành ph? Đức Cologne.

"Trong những ngày cu?i cùng của tôi mãnh li?t của thử nghi?m Tôi ?ã bu?c dây thanh nhạc và không may, do ?ó, các bác sĩ của tôi ?ã ra l?nh cho tôi m?t giọng nói còn lại sẽ kéo dài vài ngày ?? tránh thi?t hại xảy ra cao hơn, bạn bè ? Đức, "ca sĩ trong m?t thông ?i?p t?i ông nói" "?ược ??ng trên trang web của mình.

Colombia cho biết ông" rất bu?n "vì không tuân thủ các bu?i hòa nhạc này và th? hi?n mình tự tin rằng, theo lời khuyên y khoa, bạn có th? h?i phục s?m.

Mục ?ích là bắt ?ầu chuyến lưu di?n vào ngày hôm sau 10 tại Paris, ?ây là lần hẹn thứ hai của chuyến lưu di?n, và tiếp tục sau ?ó v?i các bu?i hòa nhạc ?ược lên kế hoạch tại Antwerp, Montpellier, Bilbao, Madrid, Lisbon, La Coruna, Barcelona, ????Lyon, Munich và Zurich, sẽ ?ược kết hợp vào m?t ngày chưa xác ??nh b? ?ình ch? của Cologne.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%