Ph�? Wall m�? cao hơn và ch�? s�? Dow Jones tiến 0,03%

Ph�? Wall m�? cửa t�?ng �?i�?m trong khi ch�? s�? Dow Jones Industrial, ch�? s�? chính của công ty Dow Jones, t�?ng 0.03% phút sau khi bắt �?ầu phiên giao d�?ch, trong khi S & P 500 b�? sung thêm 0.05% và ch�? s�? Nasdaq composite t�?ng 0.13%.

New York, ngày 22 tháng 11 (EFE) .- Ph�? Wall m�? cửa ngày hôm nay cao hơn và ch�? s�? chính của ch�? s�? Dow Jones, t�?ng 0,03% phút sau khi bắt �?ầu phiên, trong khi S & P 500 b�? sung thêm 0.05% và ch�? s�? Nasdaq composite t�?ng 0.13%.