Người mẫu Sara Sampaio hỏi các bạn cùng l?p của mình ?? báo cáo lạm dụng

Mô hình người B? Đào Nha Sara Sampaio hôm nay ?ã yêu cầu các ??ng nghi?p của mình không che giấu sự lạm dụng của công nhân trong thế gi?i thời trang, và nếu họ ?ang ? trong những tình hu?ng không thoải mái, "t? cáo công khai và yêu cầu trách nhi?m".

Lisbon, 9 tháng 11 (EFE) .- Mô hình người B? Đào Nha Sara Sampaio hôm nay ?ã yêu cầu các ??ng nghi?p của mình không che giấu sự lạm dụng của công nhân trong thế gi?i thời trang, và nếu họ ? trong "Mọi người ?ều có tiếng nói, bất kỳ ấn phẩm nào cũng có th? lan truyền trên mạng xã h?i mà không cần phải có hàng tri?u người theo dõi ", mô hình này nh? lại trong m?t cu?c nói chuy?n vào ngày cu?i cùng của H?i ngh? Web, tại Lisbon.

Mô hình B? Đào Nha," thiên thần "của Victoria's Secret và tuần t?i sẽ là mười n?m trên sàn catwar, ?ã có cơ h?i ?? giải quyết những phụ nữ trẻ tham gia vào thế gi?i thời trang, trong ?ó khuyến cáo rằng họ vẫn "?úng v?i chính họ" và nâng cao "Sampaio thừa nhận ?ã trải qua m?t s? tình hu?ng trong su?t sự nghi?p của mình, ?ặc bi?t là trong những n?m ?ầu tiên của mình, trong ?ó ông ?ã" b? bu?c phải làm " những ?iều mà ông không mu?n v?i lý do rằng ông là m?t phần của công vi?c. ?ng cũng cáo bu?c ngành công nghi?p bất bình ?ẳng giữa nam và nữ, vì các mô hình có ý kiến "Thời trang là ngành công nghi?p duy nhất mà trong ?ó phụ nữ kiếm ?ược nhiều tiền hơn nam gi?i và vẫn chưa có cơ h?i" "M?t trong những cu?c tranh luận gần ?ây nhất trong ?ó ông ?ã tham gia là v?i tạp chí Pháp Lui, nơi xuất bản m?t cảnh nude của ông mà không có sự ??ng ý của họ, như b? ch? trích trong các mạng xã h?i.

"Đó là sự lựa chọn của tôi v?i người mà tôi thực hi?n m?t cảnh khỏa thân và tôi ?ang ? trong m?t khoảnh khắc của cu?c ?ời tôi mà tôi không cảm thấy cần phải làm cho họ" Cô ấy tranh cãi. Mặc dù cô thừa nhận rằng cô rất "thẳng thắn" về những lạm dụng và m?i quan h? "v?i nhiều nhiếp ảnh gia" có lẽ ?ã làm cô t?n kém, cô nói cô mu?n làm công vi?c của mình. "v?i sự tôn trọng" của những người khác.

Sampaio cũng nhắc t?i trường hợp của nhiếp ảnh gia người Mỹ Terry Richardson, ?ã ?ược nhiều người mô tả, "tất cả Thế gi?i ?ã biết "

" Bây giờ có quá nhiều trường hợp bóc l?t, họ sử dụng nó như m?t vật tế thần và có vẻ như là m?t ?ạo ?ức giả, b?i vì mọi người ?ều biết ?iều gì ?ang xảy ra và họ vẫn tiếp tục gửi cho họ những cô gái " phê bình rằng ngành công nghi?p ?ã thay ??i rất nhiều trong thập kỷ này, ông ?ã hoạt ??ng, ?ặc bi?t là v?i sự xuất hi?n của mạng lư?i xã h?i. Trư?c khi chúng tôi ?ến, chúng tôi ?ã khá, chúng tôi giữ im lặng và tr? về nhà của chúng tôi, bây giờ ?iều này không xảy ra nữa ", ông nói.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%